Projekti

Ieguldījumi resursu efektivitātē

Projekts “Resursu efektivitātes ieguldījumi” saņēma atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda

Īss projekta pārskats:

Projekta rezultāts būs ekonomiskāks resursu izlietojums ražošanas procesā: resursu izmantošana produktu ražošanai tiks samazināta līdz minimumam, kā arī palielināsies resursu produktivitāte. Projektā tiks uzstādīts jauns, efektīvāks apgaismojuma risinājums, kā arī iekārtas un sistēmas, kas ļaus izmantot degslānekļa pelnus produktu ražošanas procesā.

Projekta mērķis un rezultāts

Ieviešot jaunas iekārtas un sistēmas izdedžu pelnu izmantošanai ražošanas procesā, samazināsies cementa un kaļķu patēriņš. Jaunais apgaismojuma risinājums rūpniecības telpām ļaus ekonomiskāk patērēt enerģiju, kā arī uzlabos darba apstākļus labāka apgaismojuma dēļ.

Atbalsta summa:

134 466 €


Dalība eksporta izstādēs

Uzņēmējdarbības veicināšanas fonds (Reģionālās attīstības fonds) projekta “Dalība eksporta izstādēs” ietvaros atbalsta Bauroc AS aktivitātes eksporta tirgos, kas vērstas uz mārketingu un pārdošanu.

Projekta mērķis un rezultāts:

Projekta mērķis ir palielināt pārdošanas apjomus, popularizējot zīmolu bauroc un prezentējot bauroc produktus tuvējos eksporta tirgos.

Atbalsta summa:

50 000 eiro