Gatavas ārsienas 1m² izmaksu salīdzinājums

Ģimenes mājas gatavas ārsienas 1m² izmaksu salīdzinājums Ui   < 0,23 W/m²k

Nosaukums
Mērv.
ECOTERM+ 500mm (γ =300kg/m³)
ECOTERM+ 375mm (γ =300kg/m³)
ECOTERM 375mm (γ =350kg/m³)
ROCLITE 400mm (γ =400 kg/m³)
ROCLITE 300mm (γ =400 kg/m³)
Keramzīta bloks 300mm (γ =780 kg/m³)
Māla celtn. bloks 440mm (γ=700 kg/m³)
Ārsienas kop. biezumsmm500375425430400450520
Siltumvadītspēja blokam λ10dryW/mK0,0720,0720,0840,0960,0960,210,129
Siltumvadītspēja blokam λDW/mK0,080,080,0930,1110,1110,240,154
Gatavas ārsienas siltuma caurlaidības koeficents – UiW/(m²k)0,15 bez siltināšanas0,20 bez siltināšanas0,23 bez siltināšanas0,28 bez siltināšanas0,35 bez siltināšanas0,70 bez siltināšanas0,33 bez siltināšanas
0,17 ar siltināšanu0,18 ar siltināšanu0,19 ar siltināšanu0,19 ar siltināšanu
Materiālu izmaksas
Bloki (ieskaitot PVN)EUR/m³88,9488,9478,7769,8863,5390,7581,48
BlokiEUR/m²35,1726,3821,6518,9514,1722,5026,93
Mūrjava vai līmjavaEUR/m²2,571,971,971,651,302,493,65
ArmatūraEUR/m²3,571,981,981,981,981,311,31
Siltumizolācijas materiāliMinerālvateMinerālvateMinerālvateMinerālvate
Siltumizolācija un stiprinājumimm8010015080
EUR/m²6,767,4011,206,76
Apdares materiāli
 Iekšējā apdareEUR/m² 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 5,26 5,26
 Ārējā apdareEUR/m² 4,58 4,584,58 5,90 5,90 6,70 5,90
Materiālu izmaksas kopā:EUR/m² 48,93 37,95 33,22 38,28 33,79 49,46 49,81
Darbu izmaksas
 Ārsienas mūrēšana vai līmēšanaEUR/m² 15,00 11,25 11,25 11,40 9,00 8,54 12,52
Iekšējās apdares iestrādeEUR/m² 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 10,74 10,74
 Siltumizolācijās un stiprinājumu iestrādeEUR/m² 5,25 5,25 5,25 5,25
 Ārējās apdares iesrādeEUR/m² 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 18,05 13,65
Darbu izmaksas kopā:EUR/m² 36,79 33,04 33,04 38,44 36,04 42,58 42,16
 Darbu un materiālu kopējās izmaksasEUR/m² 85,72 70,99 66,26 76,72 69,83 92,04 91,97
 NodokļiEUR/m² 18,09 14,95 15,84 15,82 16,17 19,30 20,30

Kopējās 1m² izmaksas ar PVN

EUR/m²

 103,81

 85,94

 82,10

 92,54

 86,00

 111,34

 112,27

Piezīmes:
Materiālu izmaksās ir pieņemtas ieteicamās vidējās mazumtirdzniecības cenas uz 01.04.2020.  Salīdzinājumam ir informatīvs saturs. Energotaupīgām dzīvojamām ēkām ieteicamais ārsienu koeficents Ui robežās no Ui līdz  U=0,23W/m²k.
Jo koeficents Ui mazāks, jo mazāki siltuma zudumi caur ārsienām, līdz ar to arī zemākas apkures izmaksas.
Ui vērtība tiek uzrādīta ieskaitot ārsienas līdzsvara mitrumu, pie kam labojuma koeficents, kas ņem vērā (mūrjavas) šuvju ietekmi, aprēķinot līmētas konstrukcijas  nav jāņem vērā.

Atbilst LBN 002 -19 normatīvai vērtībai Ui=0,23 W/m²KJāsiltina

Cik EUR izmaksā 1 m2 ārsienas konstrukcijas (pdf).