Gatavas ārsienas 1m² izmaksu salīdzinājums

Ģimenes mājas gatavas ārsienas 1m² izmaksu salīdzinājums Ui   < 0,23 W/m²k

Nosaukums Mērv. ECOTERM+ 500mm (γ =300kg/m³) ECOTERM+ 375mm (γ =300kg/m³) ECOTERM 375mm (γ =350kg/m³) CLASSIC 300mm (γ =425 kg/m³) Keramzīta bloks 300mm (γ =780 kg/m³) Māla celtn. bloks 440mm (γ=700 kg/m³)
Ārsienas kop. biezums mm 500 375 375 400 450 520
Siltumvadītspēja blokam λ10dry W/mK 0,072 0,072 0,084 0,096 0,21 0,129
Siltumvadītspēja blokam λD W/mK 0,08 0,08 0,093 0,111 0,24 0,154
Gatavas ārsienas siltuma caurlaidības koeficents – UiW/(m²k) 0,15 bez siltināšanas 0,20 bez siltināšanas 0,23 bez siltināšanas 0,35 bez siltināšanas 0,70 bez siltināšanas 0,33 bez siltināšanas
0,18 ar siltināšanu 0,19 ar siltināšanu 0,19 ar siltināšanu
Materiālu izmaksas
Bloki (ieskaitot PVN) EUR/m³ 88,94 88,94 78,77 82,00 90,75 81,48
Bloki EUR/m³ 35,17 26,38 21,65 20,33 22,50 26,93
Mūrjava vai līmjava EUR/m³ 2,57 1,97 1,97 1,30 2,49 3,65
Armatūra EUR/m³ 3,57 1,98 1,98 1,98 1,31 1,31
Siltumizolācijas materiāli Minerālvate Minerālvate Minerālvate
Siltumizolācija un stiprinājumi mm 100 150 80
EUR/m² 7,40 11,20 6,76
Apdares materiāli
Iekšējā apdare EUR/m² 3,04 3,04 3,04 3,04  5,26 5,26
Ārējā apdare EUR/m²  4,58  4,58  4,58 5,90 6,70 5,90
Materiālu izmaksas kopā: EUR/m² 48,93 37,95  33,22 39,95 49,46 49,81
Darbu izmaksas
Ārsienas mūrēšana vai līmēšana EUR/m² 15,00 11,25 11,25 9,00 8,54 12,52
Iekšējās apdares iestrāde EUR/m² 8,14 8,14 8,14 8,14 10,74 10,74
Siltumizolācijās un stiprinājumu iestrāde EUR/m² 5,25 5,25 5,25
Ārējās apdares iesrāde EUR/m² 13,65 13,65 13,65 13,65 18,05  13,65
Darbu izmaksas kopā: EUR/m² 36,79 33,04 33,04 36,04 42,58 42,16
Darbu un materiālu kopējās izmaksas EUR/m² 85,72 70,99 66,26 75,99 92,04 91,97
Nodokļi EUR/m² 18,09 14,95 15,84 15,96 19,30 20,30

Kopējās 1m² izmaksas ar PVN

EUR/m²

103,81

85,94

82,10

91,95

111,34

112,27

Piezīmes:
Materiālu izmaksās ir pieņemtas ieteicamās vidējās mazumtirdzniecības cenas uz 01.04.2020.  Salīdzinājumam ir informatīvs saturs. Energotaupīgām dzīvojamām ēkām ieteicamais ārsienu koeficents Ui robežās no Ui līdz  U=0,23W/m²k.
Jo koeficents Ui mazāks, jo mazāki siltuma zudumi, līdz ar to arī zemākas apkures izmaksas.
Ui vērtība tiek uzrādīta ieskaitot ārsienas līdzsvara mitrumu, pie kam labojuma koeficents, kas ņem vērā (mūrjavas) šuvju ietekmi, aprēķinot līmētas konstrukcijas  nav jāņem vērā.

Atbilst LBN 002 -19 normatīvai vērtībai Ui=0,23 W/m²K Jāsiltina

Cik EUR izmaksā 1 m2 ārsienas konstrukcijas (pdf).