Vienkāršots enerģijas patēriņa aprēķins

Privātmājas enerģijas patēriņa aprēķina kalkulātors

Kopējie ēkas parametri

Ārsienas

Kļūda aprēķinā

Aprēķina rezultāts

calc-energy-result-indicative-et-number: {{ resultData.etNumber }} kWh/m²a

calc-energy-result-energy-performance (kWh/m²a)
calc-energy-result-energy-performance-class

calc-energy-result-etnumber-max-error-msg

jumta aprēķina rezultāti {{ resultData.roofPercent }}%

ventilācijas aprēķina rezultāti {{ resultData.ventilationPercent }}%

sienu aprēķina rezultāti {{ resultData.wallPercent }}%

grīdas aprēķina rezultāti {{ resultData.floorPercent }}%

calc-energy-result-water {{ resultData.waterPercent }}%

calc-energy-result-air-leaks {{ resultData.airPercent }}%

logu-durvju aprēķina rezultāti {{ resultData.windowsDoorsPercent }}%