Uzņēmuma iekšējā politika

Bauroc AS darbība galvenokārt ir vērsta uz savu klientu vajadzību apmierināšanu, piedāvājot tiem kvalitatīvu un mūsdienīgu celtniecības materiālu – autoklāvētu gāzbetonu, kura ražošana un izmantošana ir videi draudzīga un ekonomiska.

Mūsu produkti attīstās un uzlabojas, to sortiments (nomenklatūra) paplašinās, savukārt to īpašību stabilitāte un videi draudzīga (videi draudzīga) ražošana vienmēr tiek nodrošināta.

Mūsu piedāvāto produktu klāsts un kvalitāte ir labāka nekā mūsu konkurentiem, kas rada priekšnoteikumus bauroc produktu atpazīšanai un popularizēšanai visu Baltijas valstu būvmateriālu tirgos.

Bauroc AS darbība atbilst visām vides prasībām, kas noteiktas tiesību aktos un citās ieinteresētajās pusēs, un tās mērķis ir saglabāt un uzlabot vidi, pastāvīgi uzlabojot tās darbību un rezultātus.

Mēs izmantojam visus resursus racionāli, pastāvīgi attīstām savu ražošanu, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, un izmantojam labākās pieejamās metodes un tehnoloģijas, lai sasniegtu mūsu vides mērķus, tādējādi veicinot veselīgas un drošas dzīves vides izveidi.

Ikdienas darbībās mēs ņemam vērā visas prasības, kas noteiktas darba vides un darba drošības jomā, radot mūsu darbiniekiem drošu un patīkamu darba vidi.

Ивар Сикк, Председатель правления

Ivar Sikk, Valdes priekšsēdētājs