Skaņas izolācija

Projektējot un būvējot celtnes, ir jāseko, lai būtu nodrošināta skaņas izolācija, atbilstoši telpas lietošanas mērķim, ievērojot Latvijas būvnormatīva LBN 016-15 “Būvakustika” prasības.
Skaņas izolācijas jautājumi ir ļoti būtiski tad, ja iet runa par dvīņu ēkām, rindas ēkām vai vairākdzīvokļu ēku atsevišķu sekciju un dzīvokļu savstarpējo skaņas izolāciju.

Sākot ar 2015. gada 1. jūliju stājās spēkā jauns Latvijas būvnormatīvs LBN 016-15 ‘Būvakustika’ ar augstākām prasībām būvakustikas normatīvos.
No akustiskā komforta viedokļa telpās esam izveidojuši bauroc sienas konstrukciju 300mm (skatīt foto zemāk), kura starp telpām nodrošina skaņas gaisā izolāciju 60dB.
Tas nozīmē, ka dažādām ēkām un telpu tipiem spējam nodrošināt akustisko komfortu A klases līmenī, t.i., telpas ar īpaši augstām akustikas un skaņas izolācijas īpašībām.

Rw(C;Ctr) = 60 ( -1 ; -5 ) dB

akustika

2013156_manass_latvia_b_1 s2_rw_dziv_dzivokl tests_1 akustika_4 s1_siena_dzivoklikapnutelpa
Sienas konstrukcija bauroc
ELEMENT 100 ar ISOLGAMMA- Mustvall 10 un reģipša plātni
Norobežojošā sienas
konstrukcija
300mm ar skaņas izolācijas prognozi 62dB
Norobežojošās sienas konstrukcija skaņas izolējošai 250mm sienai ar skaņas izolāciju 46dB Norobežojošās sienas konstrukcija skaņas izolējošai 300mm sienai ar skaņas izolāciju 60dB Kāpņu
telpas un dzīvokļa telpas norobežojošās sienas konstrukcija 295mm ar skaņas izolācijas prognoze 62dB
a_siena_dzivokli b_siena_dzivokli 2_var_starpdziv_sien 3_var_starpdziv_sien 1_var_starpdziv_sien
Sienas
konstrukcija
157,5mm ar skaņas izolācijas prognoze 52dB
Sienas
konstrukcija
170mm ar skaņas izolācijas prognoze 55dB
Norobežojošās sienas
konstrukcija 320mm ar skaņas izolācijas prognozi 61dB
Norobežojošās sienas
konstrukcija 320mm ar skaņas izolācijas prognozi 57dB
Norobežojošās
sienas
konstrukcija 320mm ar skaņas izolācijas prognozi 61dB
a_siena_dzivokli f1_fasades_rwtrs_1
Norobežojošās sienas
konstrukcija 270mm ar skaņas izolācijas prognozi 56dB
Ārsienas
konstrukcija ar kopējo biezumu 477mm, skaņas izolācijas prognoze 55dB

Skaņas (gaisā) izolācija.

Skaņas (gaisā) izolācija pārsvarā ir atkarīga no sienas masas, tas ir, no biezuma un materiāla blīvuma, kā arī cik lielā mērā  sienā tiek izmantoti elastīgie savienojumi. Skaņas (gaisā) izolāciju var panākt pielietojot vienslāņa sienas konstrukciju no bauroc blokiem.

bauroc izstrādājums Sausais blīvums (кg/m³) bauroc sienas biezums (mm)
100 150 200 250 300 375 500
ECOTERM+ 300 44 47 50
UNIVERSAL 375 42 47
CLASSIC 425 36 40 43 46 48
ELEMENT 475 37 41
HARD 535 46 49 50
ACOUSTIC **) 575 39 44 47 49

*) 200 mm biezu sienu no ACOUSTIC var mūrēt arī no ACOUSTIC 250, liekot tos uz sāna.

Skaņas (gaisā) izolācija pārsvarā ir atkarīga no sienas masas, tas ir, no biezuma un materiāla blīvuma, kā arī cik lielā mērā sienā tiek izmantoti elastīgie savienojumi. Skaņas (gaisā) izolāciju var panākt pielietojot vienslāņa sienas konstrukciju no bauroc blokiem.

Tabulā atspoguļotie rādītāji ir pareizi gadījumā, ja visas šuves ir pienācīgi aizpildītas un citi ārējie faktori, kas darbojas caur konstrukcijām, neietekmē izolāciju. Dotajā tabulā ir jāņem vērā, ka apmetums ir katrā sienas pusē un tā svars ir 10 kg/m2.

Pastāv vairākas iespējas kā uzlabot skaņas izolācijas indeksu:

  • pats vienkāršākais veids ir sienu apmešana;
  • sienu apdare ar dažādiem sienu apdares materiāliem (piemēram, reģipša plātnes)

Sienu apmešana

Sienai, kura ir apmesta no abām pusēm ar 10mm biezu apmetumu, skaņas izolācijas indekss uzlabojas par 4 dB.

Sienu apdare

joonis_8