Ārsienu un iekšsienu stiprinājumi

Iekšsienas un ārsienas savienojums

Ārejo sienu un iekšējo sienu ir ieteicams savienot ar speciālu savienotāju. Radušos šuvi starp iekšsienu un ārsienu nepieciešams aizpildīt ar minerālvati vai makroflex.

Tas pirmkārt nodrošina vēja vai citu spēku radītu horizontālo slodžu uzņemšanu mūrēšanas laikā.
Otrkārt tas nodrošina teicamu iekšsienas skaņas izolāciju.

a1

Iekšsienas un kolonnas savienojums

Arī kolonnas un iekšsienas savienošanai iesakām izmantot speciālu savienojumi. Tas ir viens no risinājumiem, ko neaizliedz Latvijas būvnormatīvs, kā arī to ir viegli un ātri realizēt.
ieksienas_un_kolonnas ieksienas_un_kolonnas_2

Deformācijas šuves savienojums

Deformācijas šuves iesakām veidot sekojošā veida, izmantojot speciālu savienotāju.

deformacijas_suves deformacijas_suves_1

UZDOD JAUTĀJUMUS PAR BAUROC PRODUKCIJU MŪSU TEHNISKAJAM SPECIĀLISTAM:

Ainārs Kacens

mob: +371 26437319
E-pasts: ainars.kacens@bauroc.lv