Transportēšana un uzglabāšana

transport

bauroc bloku izkraušanas un pārvietošanas instrukcija

Tāpat kā citu ražotāju būvmateriāli, arī bauroc izstrādājumi ir pakļauti mehāniskiem bojājumiem – paviršas transportēšanas un izkraušanas laikā izstrādājumos var rasties plaisas un nodrupumi. Lai izvairītos no materiāla bojājumiem iesakām ievērot sekojošas rekomendācijas.

Bloku pārvietošana

pic1 pict2 pict3

Bloku pārvietošanai iesakām lietot ceļamkrānu vai manipulatoru ar palešu dakšām, kā arī paletes var pārvietot lietojot brezenta lentas, šajā gadījumā zem lentām visi gan augšējo, gan apakšējo rindu bloku stūri ir jāaizsargā un attālumam no ceļamkrāna āķa līdz bloku paletes augšējai virsmai ir jābūt ne mazākam kā 1,7m.

Pārvietot var tikai tās paletes ar blokiem, kurām nav bojāts iepakojums – termoplēve satur kopā blokus – tieši tāpēc plēves bojājumi nav pieļaujami

pict4 pict5
Nav pieļaujama palešu pārvietošana lietojot pārāk īsas lentas, pārvietot tos bez stūru aizsardzības papildaprīkojuma kā arī vairākas paletes vienlaicīgi.

Palešu izvietojums transportēšanai

poolhaagis4785
1 zīmējums  Kravas stiprinājums mašīnā ar puspiekabi.

tishaagisega_koorem2628
2 Zīmējums Kravas stiprinājums mašīnā ar piekabi.

Palešu novietojumam un stiprinājuma veidam ir jābūt tādam, lai maksimāli nodrošinātu palešu nekustību tādā veidā izvairoties no savstarpējiem palešu triecieniem. Tāpēc paletes ar blokiem ieteicams novietot pēc iespējas tuvāk vienu otrai. Lai izsargātos no bojājumiem, paletes ar izstrādājumiem ir jāfiksē pie transportlīdzekļa ar siksnām.

Atbilstoši shēmai krava ar siksnām jāpievelk tā, lai nepieļautu iespējamo kravas pārvietošanos transportēšanas laikā. Siksnas nedrīkst pievilkt pārāk cieši, lai tās neiegriežas bloku malās, tādēļ rekomendējam izmantot malu stūrīšus no plastikāta vai kartona ar minimālo izmēru 6mm, kas ļauj kravu nostiprināt ciešāk, tai nebojājot bloku malas.

1. un 2. zīmējumā attēloti iespējamie stiprinājuma veidi (skats no sāna un augšas) transportējot bloku paletes piekabē un puspiekabē.

Lai nodrošinātu papildus stūru drošību pirmajai bloku rindai, zem siksnām vēlams ievietot dēļus, kā tas attēlots fotogrāfijā.

alused_koormas3692

Vēl viens svarīgs moments, lai izvairītos no mehāniskiem bloku bojājumiem ir autovadītāja braukšanas stils. Braucot pa nelīdzenu ceļa segumu, vēlams samazināt ātrumu un censties braukt tā, lai krava pēc iespējas mazāk šūpotos.

Palešu novietošana būvlaukumā

pict6 pict7

Būvobjektā izstrādājumi ir jāizkrauj uz horizontālas virsmas ar izturīgu, cietu segumu. Paletes ar izstrādājumiem ieteicams novietot vienā
kārtā. Novietojot paletes ar blokiem uz nelīdzena seguma pastāv atsevišķu bloku bojājumu risks radot bloku savstarpējo spiedienu. 

Tāpat kā iekraušanas tā arī izkraušanas gadījumā, ja ir iespējams, ieteicams lietot dakšu pacēlāju vai celtni ar palešu dakšām, bet ja tas nav pieejams tad var lietot garās lentas tādā gadījumā aizsargājot apakšējos un augšējos bloku stūrus paletē.

Kā rīkoties pārvietojot atsevišķus blokus

Blokus no paletes jāņem pa vienam, nemetot, bet kārtīgi noliekot, lai izvairītos no bojājumiem. Atvērtās paletes jāaizsargā no nokrišņu iedarbības.

Stiegroto izstrādājumu transportēšana un novietošana būvlaukumā (bauroc PANEĻI un PĀRSEDZES)

paneelid_kinnitus8100

Visi armētie izstrādājumi stiprinās atsevišķi – katrai izstrādājumu rindai jālieto minimums divas stiprinājuma siksnas. Jāskatās, lai siksnas netiek izvietotas platāk, nekā vieta, kur atrodas paletes vai brusas.

Armētos izstrādājumus var likt vienu virs otra vairākās kārtās (kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 1,5m). Kārtu atdalīšanai var lietot brusas izmērā 100×100 vai koka paletes izmērā 1000x1200mm.

Uzglabājot armētos izstrādājumu iepakojumus tie ir jāliek tieši cits zem cita. Tie paši noteikumi jāņem vērā liekot brusas starp izstrādājumu slāņiem.

bauroc gāzbetona izstrādājumu pārvietošanas instrukcija PDF.