Moduļu sistēma

bauroc gāzbetona izstrādājumi tiek ražoti noteiktos moduļu izmēros. Tāpēc jau projektēšanas stadijā vajag sekot moduļu izmēriem. bauroc izstrādājumu gadījumā pamatmodulis kā horizontālā tā arī vertikālā virzienā ir 2M. Moduļa izmērs M = 100 mm (skat. bauroc izstrādājumi).

Horizontālie moduļi

Ēku projektējot, asis ir ieteicams izvietot ar soli n·2M. Ārsienas ar asīm ir jāsasaista tā, lai bloka iekšējā mala būtu 150 mm attālumā no ass. Ēkas iekšējās nesošās starpsienas ir vēlams novietot tā, lai ass atrastos starp sienas abām virsmām un vismaz 100 mm uz iekšpusi no sienas virsmas. Līdz ar to, no abām pusēm noslogotas starpsienas minimālais biezums ir 200 mm. Ar to sienām ir nodrošināti bauroc paneļu nepieciešamie atbalsta garumi.
Arī logu un durvju ailas platumus ir ieteicams projektēt tā, lai tie dalītos ar 2M (skat. standarta pārsedžu garumi).
Cokola un pagraba ārsienu saista attiecībā pret augšpusē esošo ārsienu tā, lai starp gatavajām ārējām virsmām būtu 15 … 35 mm atkāpe.
Visvairāk izplatītās šī mezgla risinājuma iespējas ir pievestas attēlā:

joonis_4-1_lv
Sienu vertikālā moduļu sistēma bauroc ECOTERM+ ārsienai bauroc sienu vertikālā moduļu sistēma sienai ar papildus siltinājumu un apšuvumu

Vertikālie moduļi

Augstuma virzienā jāizmanto pamatmoduli 2M, kas atbilst bauroc bloku augstuma izmēram. Tomēr dažreiz pie starpstāvu pārsegumiem rodas pārtraukums, jo bauroc paneļu biezums ir 250 mm (dobtajiem dzelzsbetona paneļiem 220 un 265 mm).
Bieži vien ir lietderīgi ārsienas savienojumos ar pārseguma paneļiem izmantot pielīmēt iepriekš piemērotā augstumā piezāģētu bloku.
Pie logu un durvju ailu projektēšanas jāievēro, lai ailes augšmala būtu līmenī, kas ir par 4M vai 2M (bauroc pārsedzes augstums) zemāk par paneļa apakšējo virsmu.
Arī logu ailu augstuma izmērs varētu būt ar moduli 2M, lai samazinātu bloku piezāģēšanas vajadzību.