Bauroc konkurss
"Energotaupīgākā
ģimenes māja 2022"

Galvenā balva
ceļojums 3000 EUR
vērtībā

bauroc izstrādājumi objektos

Jaunumi