Skaņas izolācijas aprēķins Silroc blokiem bez apdares

Skaņas izolācijas aprēķins Silroc blokiem ar 2x10mm apmetumu

Skaņas izolācijas aprēķins Silroc blokiem (1800kg/m3) bez apdares

Skaņas izolācijas aprēķins Silroc blokiem (1800kg/m3) ar 2x10mm apmetumu