Tehniskie dati

bauroc rūpnīcās tiek izgatavoti autoklāvētā gāzbetona izstrādājumi ar atšķirīgiem blīvumiem. Tas nodrošina izstrādājumiem atšķirīgas nestspējas un siltumizolācijas īpašības.

Tabula 1. bauroc autoklāvētā gāzbetona tehniskie rādītāji
Īpašības ECOTERM+ UNIVERSAL CLASSIC ELEMENT ACOUSTIC HARD
Tilpuma blīvums sausā stāvoklī (kg/m³) 300 ± 25 375± 25 425± 30 475 ± 25 575 ± 30 550 ± 30
Normatīvā spiedes stiprība (N/mm²) 1,8 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0
 Rukums (mm/m) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Saistīšanās bīdes stiprība (N/mm²) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Siltumvadītspēja
λ10, dry (W/mK)
0,072 0,09 0,10 0,11 0,14 0,13
Siltumvadītspēja (aprēķina)
λD (W/mK)
0,080 0,10 0,11 0,125 0,155 0,145
Reakcija uz uguni  Klase А1  Klase А1  Klase А1  Klase А1  Klase А1  Klase А1
Ūdens tvaiku difūzijas raksturlielums 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Salturība (cikli) 25 35 35 35 50 50

Tabula 1.2 bauroc autoklāvētā gāzbetona tehniskie rādītāji

Īpašības PĀRSEDZES KĀPŅU PAKĀPIENI SIENU PANEĻI PĀRSEGUMU PANEĻI
Tilpuma blīvums sausā stāvoklī (kg/m³) 525 ± 25 525 ± 25 525 ± 25 525 ± 25
Normatīvā spiedes stiprība (N/mm²) 3,8 3,8 3,8 3,8
Rukums (mm/m) ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30
Siltumvadītspēja
λ10, dry (W/mK)
0,13 0,13 0,13 0,13
Siltumvadītspēja (aprēķina)
λD (W/mK)
0,145 0,145 0,145 0,145
Reakcija uz uguni Klase А1 Klase А1 Klase А1 Klase А1
Ūdens tvaiku difūzijas raksturlielums 5/10 5/10 5/10 5/10
Salturība (cikli) 50 50 50 50

bauroc bloki un starpsienu plātnes

bauroc bloki atbilst harmonizētā standarta EN 771-4+A1:2015 prasībām, kā arī ir piešķirts CE marķējums. bauroc bloki ir augstākās kvalitātes jaunās paaudzes gāzbetona bloki.

Tabula 2. bauroc autoklāvētā gāzbetona bloku izmēri, svars un tilpummasa

Izstrādājums Garums
(mm)
Platums
(mm)
Augstums
(mm)
Tilpummasa
(kg/m³)
Svars*(kg)
ECOTERM+ 500 600 500 200 300 19,8
ECOTERM+ 375 600 375 200 300 14,9
ECOTERM+ 300 600 300 200 300 11,9
UNIVERSAL 300/200 600 300/200 200/300 375 14,9
UNIVERSAL 200/250 600 200/250 250/200 375
CLASSIC 300 600 300 200 425 16,8
CLASSIC 250 600 250 200 425 14,0
CLASSIC 200 600 200 200 425 11,2
CLASSIC 150 600 150 200 425 8,4
CLASSIC 100 600 100 200 425 5,6
ACOUSTIC 250 600 250 200 575 18,98
ACOUSTIC 150 600 150 200 575 11,4
ACOUSTIC 100 600 100 200 575 9,02
HARD 300 600 300 200 535 21,2
HARD 250 600 250 200 535 17,7
HARD 200 600 200 200 535 14,1
ELEMENT 150 600 150 400 425 16,83
ELEMENT 100 600 100 400 425 11,22
ELEMENT 75 600 75 400 425 8,4
ELEMENT 50  600 50 400 425 5,6

(svars* – aprēķinos tiek izmantots pašsvars – 1,1 х sausais blīvums)

Pieļaujamās atkāpes
bauroc izstrādājumu pieļaujamās atkāpes atbilst TLMB prasībām (EN 771-4+A1:2015). Dotā klase satur pašas stingrākās prasības attiecībā uz izmēru precizitāti, līmējamo virsmu paralelitāti.
Maksimāli pieļaujamā atkāpe no virsmas līdzenuma blokiem un starpsienu plātnēm ir ≤1,0 mm, bet no virsmas plakņu paralelitātes sastāda ≤1,0 mm.

Tabula nr. 3. bauroc bloku un starpsienu plātņu faktiskie izmēri un pieļaujamās atkāpes

Izstrādājums Garums
(mm)
Platums
(mm)
Augstums
(mm)
ECOTERM+ 500 599±1,5 499±1,5 198±1,0
ECOTERM+ 375 599±1,5 374±1,5 198±1,0
ECOTERM+ 300 599±1,5 299±1,5 198±1,0
UNIVERSAL 300/200 599±1,5 299±1,5 299 ±1,5 / 198±1,0
CLASSIC 300 599±1,5 299±1,5 198±1,0
CLASSIC 250 599±1,5 249±1,5 198±1,0
CLASSIC 200 599±1,5 199±1,5 198±1,0
CLASSIC 150 599±1,5 149±1,5 198±1,0
CLASSIC 100 599±1,5 99±1,5 198±1,0
ACOUSTIC 250 599±1,5 249±1,5 198±1,0
ACOUSTIC 150 599±1,5 149±1,5 198±1,0
ACOUSTIC 100 599±1,5 99±1,5 198±1,0
HARD 300 599±1,5 299±1,5 198±1,0
HARD 250 599±1,5 249±1,5 198±1,0
HARD 200 599±1,5 199±1,5 198±1,0
ELEMENT 150 599±1,5 149±1,5 398±1,0
ELEMENT 100 599±1,5 99±1,5 398±1,0
ELEMENT 75 599±1,5 74±1,5 398±1,0
ELEMENT 50 599±1,5 49±1,5 398±1,0

U-bloki

bauroc U-bloki tiek izzāģēti no gataviem bauroc blokiem ar atbilstošu platumu pēc to autoklāvēšanas.
bauroc U-bloku tehniskie parametri atbilst ECOTERM+ un CLASSIC bloku tehniskajiem parametriem ar atbilstošo platumu. Atšķiras U-bloku garums, kas ir 500 mm. U-BLOKU konfigurācija ir atkarīga no tā, kurā rūpnīcā tie ir ražoti. Zīmējumā ir attēloti U-bloku izmēri šķērsgriezumā.

bauroc U-BLOKI (Igaunija) bauroc U-BLOKI (Ogre)

bauroc pārsedzes

bauroc pārsedzes atbilst harmonizētā standarta EN 12602:2008+A1:2013 prasībām, kā arī ir piešķirts CE marķējums. bauroc pārsedze ir stiegrota gāzbetona sija, kas tiek izmantota kā nesošais elements logu un durvju ailu pārsegšanai bauroc bloku sienās (izņemot pārsedzi ar platumu 100 mm, ka ir paredzēta durvju un aiļu pārsegšanai sienām, kas celtas no bauroc ELEMENT starpsienu plātnēm – Tabula nr.4).
Pārsedzes tiek izgatavotas ar tipveida izmēriem. Nomenklatūra un pārsedžu tehniskie rādītāji ir atspoguļoti tabulās nr.5-nr.16.
Katra pārsedze tiek marķēta, uz pārsedzes gala virsmas norādot pārsedzes izmērus – garums x platums x augstums. bauroc pārsedžu platums tiek izgatavots atbilstoši bauroc bloku platumam un pieļaujamām atkāpēm (nobīde ± 1,5 mm). Pārsedžu augstums ir 200 mm (viena bloka augstums), 400 mm (divu bloku augstums) vai 600 mm (trīs bloku augstums) ar pieļaujamām atkāpēm – ± 5 mm. Pārsedžu garuma pieļaujamās atkāpes ir ± 15 mm.

Tabula nr.4 Nenesošās bauroc pārsedzes, kas paredzētas bauroc Element 100 plātņu pārsegšanai

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailes izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1200х100х200 1193 99 199 900 18
1600х100х200 1591 99 199 1300 24
2000х100х200 1989 99 199 1700 30
2400х100х200 2387 99 199 2000 36

Tabula nr.5 bauroc pārsedzes ar platumu 150 mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1200x150x200 1193 149 199 900 10,0 0,5 27
1600x150x200 1591 149 199 1200 20,0 1,66 41
2000x150x200 1989 149 199 1500 20,0 2,21 60
2400x150x400 2387 149 399 1900 20,0 1,26 111
3000x150x400 2984 149 399 2500 15,0 1,72 147

Tabula nr.6 bauroc pārsedzes ar platumu 200 mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1600x200x200 1591 199 199 1200 20,0 1,46 52
2000x200x200 1989 199 199 1600 20,0 3,05 72
2400x200x200 2387 199 199 1900 20,0 4,19 98
3000x200x400 2984 199 399 2500 20,0 2,85 184
3600x200x400 3581 199 399 3100 15,0 4,22 223
4000x200x400 3979 199 399 3500 15,0 5,97 262

Tabula nr.7 bauroc pārsedzes ar platumu 250 mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1600x250x200 1591 249 199 1200 20,0 1,38 64
2000x250x200 1989 249 199 1600 20,0 2,94 85
2400x250x200 2387 249 199 1900 20,0 4,09 114
3000x250x400 2984 249 399 2500 25,0 3,40 221
3600x250x400 3581 249 399 3100 20,0 5,45 268
4000x250x400 3979 249 399 3500 20,0 5,78 311

Tabula nr.8 bauroc pārsedzes ar platumu 300 mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1600x300x200 1591 299 199 1200 20,0 1,32 75
2000x300x200 1989 299 199 1600 20,0 2,86 98
2400x300x200 2387 299 199 1900 20,0 4,54 128
3000x300x400 2984 299 399 2500 30,0 3,91 260
3600x300x400 3581 299 399 3100 20,0 5,31 315
4000x300x400 3979 299 399 3500 20,0 5,66 364

Tabula nr.9 bauroc pārsedzes ar platumu 375 mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1600x375x200 1591 374 199 1200 20,0 1,22 90
2000x375x200 1989 374 199 1600 20,0 2,74 117
2400x375x200 2387 374 199 1900 20,0 4,39 151
3000x375x400 2984 374 399 2500 30,0 3,70 319
3600x375x400 3581 374 399 3100 25,0 6,39 385
4000x375x400 3979 374 399 3500 25,0 6,82 428
4400x375x400 4377 374 399 3800 25,0 10,38 475
5200x375x600 5173 374 599 4600 25,0 8,23 837
6000x375x600 5969 374 599 5400 25,0 13,97 995

Tabula nr.10 bauroc pārsedzes ar platumu 500 mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1600x500x200 1591 499 199 1200 20,0 1,52 120
2000x500x200 1989 499 199 1600 20,0 3,41 154
2400x500x200 2387 499 199 1900 20,0 4,17 196
3000x500x200 2984 499 199 2500 15,0 6,96 251

bauroc nestandarta pārsedzes

Tabula nr.11 bauroc nestandarta pārsedzes ar platumu 150mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1600x150x400 1591 149 399 1100 25,0 0,31 72
2000x150x400 1989 149 399 1500 20,0 0,75 90

Tabula nr.12 bauroc nestandarta pārsedzes ar platumu 200mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1600x200x400 1591 199 399 1200 30,0 0,40 93
2000x200x400 1989 199 399 1600 30,0 1,15 115
2400x200x400 2387 199 399 1900 25,0 1,75 143
3000x200x200 2984 199 199 2500 15,0 6,63 125
5200x200x600 5173 199 599 4600 12,0 5,14 476
6000x200x600 5969 199 599 5400 11,0 7,91 548

Tabula nr.13 bauroc nestandarta pārsedzes ar platumu 250mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
3000x250x200 2984 249 199 2500 15,0 7,0 146
1600x250x400 1591 249 399 1200 30,0 0,35 114
2000x250x400 1989 249 399 1600 30,0 0,92 143
2400x250x400 2387 249 399 1900 30,0 1,97 175
4400x250x400 4377 249 399 3800 20,0 8,22 345
5200x250x600 5173 249 599 4600 18,0 6,48 584
6000x250x600 5969 249 599 5400 13,0 8,96 670

Tabula nr.14 bauroc nestandarta pārsedzes ar platumu 300mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
3000x300x200 2984 299 199 2500 15,0 7,65 167
1600x300x400 1591 299 399 1200 30,0 0,32 134
2000x300x400 1989 299 399 1600 30,0 1,84 169
2400x300x400 2387 299 399 1900 30,0 2,12 206
4400x300x400 4377 299 399 3800 20,0 8,62 404
5200x300x600 5173 299 599 4600 20,0 6,94 688
6000x300x600 5969 299 599 5400 15,0 8,89 800

Tabula nr.15 bauroc nestandarta pārsedzes ar platumu 375mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1600x375x400 1591 374 399 1200 30,0 0,28 167
2000x375x400 1989 374 399 1600 30,0 0,74 208
2400x375x400 2387 374 399 1900 30,0 1,95 253
3000x375x200 2984 374 199 2500 15,0 7,52 197

Tabula nr.16 bauroc nestandarta pārsedzes ar platumu 500 mm

Apzīmējums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm) Max. ailas izmērs (mm) Nestspēja (kN/m) Izliece (mm) Pārsedzes svars (kg)
1600x500x400 1591 499 399 1200 30,0 0,21 226
2000x500x400 1989 499 399 1600 30,0 0,55 274
2400x500x400 2387 499 399 1900 30,0 1,23 329
3000x500x400 2984 499 399 2500 30,0 3,42 414
3600x500x400 3581 499 399 3100 25,0 6,09 498
4000x500x400 3979 499 399 3500 25,0 7,12 566
4400x500x400 4377 499 399 3800 25,0 9,98 649
5200x500x600 5173 499 599 4600 25,0 7,78 1117
6000x500x600 5969 499 599 5400 25,0 13,51 1253