Sienas siltuma caurlaidības aprēķina kalkulators

Dotajai informācijai ir informatīvs saturs

Sienas siltuma caurlaidības aprēķina kalkulators

Bloka platums, mm
{{ selectedFirstData.block_width }}0mm
Izolācijas materiāla biezums, mm
0mm
Siltuma vadītspēja blokam
λD ={{ selectedFirstData.thermal_wall }}0W/mK
Izolācijas materiāla siltuma vadītspēja
λinsulation ={{ selectedFirstData.thermal_insulation }}0W/mK
Sienas iekšējās virsmas siltuma pretestība
RINT ={{ defaultData.insideResistance }}0m²K/W
Sienas ārējās virsmas siltuma pretestība
RINT ={{ defaultData.outsideResistance }}0m²K/W
Sienas siltuma pretestība
R={{ firstResult.thermalResistance }}0m²K/W
Sienas siltuma caurlaidības koeficients
U={{ firstResult.thermalConductivity }}0W/m²K
Bloka platums, mm
{{ selectedSecondData.block_width }}0mm
Izolācijas materiāla biezums, mm
0mm
Siltuma vadītspēja blokam
λD ={{ selectedSecondData.thermal_wall }}0W/mK
Izolācijas materiāla siltuma vadītspēja
λinsulation ={{ selectedSecondData.thermal_insulation }}0W/mK
Sienas iekšējās virsmas siltuma pretestība
RINT ={{ defaultData.insideResistance }}0m²K/W
Sienas ārējās virsmas siltuma pretestība
RINT ={{ defaultData.outsideResistance }}0m²K/W
Sienas siltuma pretestība
R={{ secondResult.thermalResistance }}0m²K/W
Sienas siltuma caurlaidības koeficients
U={{ secondResult.thermalConductivity }}0W/m²K

Latvijas būvnormatīvs LBN 002-19″ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” spēkā no 01.01.2020.

U- Siltuma caurlaidība blokam ar ārsienas līdzsvara mitrumu saskaņā ar standartu LV EN ISO 6946:2017 L vai harmonizēto būvizstrādājuma standartu.

Latvijas būvnormatīvs nosaka, ka dzīvojamām ēkām ārsienu maksimāli pieļaujamā vērtība UMR ir 0,23 W/(m² х k).