Sienas siltuma caurlaidības aprēķina kalkulators

Dotajai informācijai ir informatīvs saturs

Sienas siltuma caurlaidības aprēķina kalkulators

Bloka platums, mm
{{ selectedFirstData.block_width }}0 mm
Izolācijas materiāla biezums, mm
0 mm
Siltuma vadītspēja blokam
λD = {{ selectedFirstData.thermal_wall }}0 W/mK
Izolācijas materiāla siltuma vadītspēja
λinsulation = {{ selectedFirstData.thermal_insulation }}0 W/mK
Sienas iekšējās virsmas siltuma pretestība
RINT = {{ defaultData.insideResistance }}0 m²K/W
Sienas ārējās virsmas siltuma pretestība
RINT = {{ defaultData.outsideResistance }}0 m²K/W
Sienas siltuma pretestība
R= {{ firstResult.thermalResistance }}0 m²K/W
Sienas siltuma caurlaidības koeficients
U= {{ firstResult.thermalConductivity }} 0 W/m²K
Bloka platums, mm
{{ selectedSecondData.block_width }}0 mm
Izolācijas materiāla biezums, mm
0 mm
Siltuma vadītspēja blokam
λD = {{ selectedSecondData.thermal_wall }}0 W/mK
Izolācijas materiāla siltuma vadītspēja
λinsulation = {{ selectedSecondData.thermal_insulation }}0 W/mK
Sienas iekšējās virsmas siltuma pretestība
RINT = {{ defaultData.insideResistance }}0 m²K/W
Sienas ārējās virsmas siltuma pretestība
RINT = {{ defaultData.outsideResistance }}0 m²K/W
Sienas siltuma pretestība
R= {{ secondResult.thermalResistance }}0 m²K/W
Sienas siltuma caurlaidības koeficients
U= {{ secondResult.thermalConductivity }} 0 W/m²K

Latvijas būvnormatīvs LBN 002-19″ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” spēkā no 01.01.2020.

U- Siltuma caurlaidība blokam ar ārsienas līdzsvara mitrumu saskaņā ar standartu LV EN ISO 6946:2017 L vai harmonizēto būvizstrādājuma standartu.

Latvijas būvnormatīvs nosaka, ka dzīvojamām ēkām ārsienu maksimāli pieļaujamā vērtība UMR ir 0,23 W/(m² х k).