bloki HARD 5MPa

Pēc konfigurācijas bauroc HARD 5 MPa bloki ir analogi blokiem bauroc CLASSIC 3 MPa. Atšķirības ir stiprībā uz spiedi un bloka blīvuma rādītājos. bauroc HARD 5 MPa bloki tiek ražoti ar sauso blīvumu 550 kg/m³ un spiedes stiprību fb=5,0 N/mm².
Bloki tiek ražoti ar platumu – 300 mm, 250 mm, 200 mm un augstumu 200 mm.

HARD

Ekspluatācijas īpašību deklarācija PDF_LV.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija PDF_EE.

Atbilstība un forma

bauroc HARD 5 MPa bloki ir 1.kategorijas bloki, kas atbilst harmonizētā standarta prasībām un kuriem ir ES marķējums. HARD 5 MPa blokiem vienā galā ir vertikālā rieva.

Pielietojums

bauroc HARD 5 MPa blokiem piemīt vislielākā spiedes izturība visā bauroc izstrādājumu nomenklatūrā un tie ir ideāli piemēroti sienu celtniecībai ar paaugstinātām nestspējas prasībām.
Ir iespējama bauroc HARD 5 MPa izmantošana pagraba sienu būvniecībā. Nereti ir situācijas, kad sienas blokiem ir nepieciešama paaugstināta spiedes izturība. Ja ar bloku bauroc CLASSIC 3 MPa spiedes stiprību nepietiek, tad kā optimāls risinājums var būt tāda paša izmēra bauroc HARD 5 MPa bloku izmantošana. Pielietojot bauroc HARD 5 MPa blokus ārsienu celtniecībā, tiem būs nepieciešama papildus siltināšana.

Mūrēšana

Bloki tiek līmēti, kas ir iespējams pateicoties to gludajai virsmai un precīzajiem izmēriem. Līmes šuve izslēdz aukstuma tiltu rašanās iespēju, nodrošina hermētiskumu (gaisa necaurlaidību) un padara sienu daudz izturīgāku.
bauroc HARD5 MPa bloki tiek mūrēti, izmantojot bauroc bloku līmi, kuras spiedes izturības robeža ir ≥ 10 N/mm². Blokus liekat cieši vienu pie otra ( uz vertikālajām bloku virsmām līmi neliek). Blokus līmeņojiet ar gumijas āmura un līmeņrāža palīdzību. Līme ar speciālu kausu vai līmes vadulu tiek uzklāta uz bloku horizontālajām virsmām un iepildīta tai paredzētajās vertikālajās rievās. Šuvju biezumam jābūt ne plānākam par 1 mm, bet ne biezākam par 3 mm. Lai sasniegtu labāko būvniecības kvalitāti, rekomendējam stiegrot katru ceturto bloku rindu un veicot ārsienas apdari pirms apmetuma uzklāšanas lietot armējošo sietu.

Izstrādājums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm)
HARD 5 MPa 300 600 300 200
HARD 5 MPa 250 600 250 200
HARD 5 MPa 200 600 200 200

 

Iepakojums un transportēšana

Bloki tiek transportēti uz 0,8 m x 1,2 m lielām koka paletēm. Lai pasargātu blokus no laika apstākļu ietekmes, produkcija tiek iepakota necaurspīdīgā termoplēvē.

Izstrādājumu apjoms

Izstrādājums gab./m² kg/gab. gab./paletē m³/palete Paletes svars, kg Patetes

autokravā

Līmes patēriņš
(kg/m²)
Līmes patēriņš
(kg/m3)
HARD 5 MPa 300 8,3 26,7 40 1,44 1095 21 7 23
HARD 5 MPa 250 8,3 22,3 48 1,44 1095 21 6,5 26
HARD 5 MPa 200 8,3 17,8 56 1,344 1024 22 5,7 23

 

Tehniskie rādītāji

Īpašība Rādītāji
Sausais blīvums 550 kg/m³ ±30 kg/m³
Vidējā spiedes stiprība 5,0 N/mm²
Siltumvadītspēja λ10,dry ≤ 0,15 W/mk
Rukums ≤ 0,3 mm/m
Ūdens tvaiku difūzijas raksturlielums 5/10
Reakcija uz uguni Klase A1

Skaņas (gaisā) izolācija.

Skaņas (gaisā) izolācija pārsvarā ir atkarīga no sienas masas, tas ir, no biezuma un materiāla blīvuma, kā arī cik lielā mērā  sienā tiek izmantoti elastīgie savienojumi. Skaņas (gaisā) izolāciju var panākt pielietojot vienslāņa sienas konstrukciju no bauroc blokiem.

Izstrādājums Platums (mm)/
Blīvums (kg/m³)
Virsmas apstrāde Skaņas izolācijas indekss RW (dB)
HARD 200 200/ 575 špaktelējums + špaktelējums 46
HARD 250 250/ 575 špaktelējums + špaktelējums 49
HARD 300 300/ 575 špaktelējums + špaktelējums 50

Tabulā atspoguļotie rādītāji ir pareizi gadījumā, ja visas šuves ir pienācīgi aizpildītas un citi ārējie faktori, kas darbojas caur konstrukcijām, neietekmē izolāciju. Dotajā tabulā ir ņemts vērā, ka apmetuma svars katrā sienas pusē 10 kg / m².

Pastāv vairākas iespējas kā uzlabot skaņas izolācijas indeksu:
– pats vienkāršākais veids ir sienu apmešana;
– sienu apdare ar dažādiem sienu apdares materiāliem (piemēram, reģipša plātnes) ievērojami uzlabo skaņas izolāciju;
– daudzslāņu sienas konstrukcija no bauroc.

bauroc mūra ugunsizturība

bauroc gāzbetons ir nedegošs materiāls, kas vairākas stundas loti labi iztur augstas temperatūras iedarbību. bauroc gāzbetons pieder pie ugunsdrošības klases A1. Gāzbetons labi iztur arī ļoti augstas īslaicīgas temperatūras iedarbību, jo materiāla porainā struktūra aizsargā materiālu no parastajam betonam raksturīgajiem bojājumiem sakarā ar intensīvu ūdens iztvaikošanu.
Ugunsgrēka gadījumā bauroc materiāls lēni uzņem temperatūru. Tāpēc intensīvas īslaicīgas degšanas rezultātā parasti gāzbetona virsmā izveidojas tikai plaisu tīkls, kas neiespaido materiāla stiprības īpašības.
Ilglaicīgas degšanas laikā, temperatūrai pieaugot līdz +700 °C, bauroc spiedes stiprība saglabājas. Pēc tam tā krītas un pie +800 °C spiedes stiprība ir 50 % no sākumvērtības.

Būvju konstrukciju ugunsizturību nosaka atbilstoši būvkonstrukciju nestspējas (simbols R), viengabalainības (simbols E), termoizolētības (simbols I) un mehāniskā izturība (simbols M)  īpašību noturībai ugunsgrēka laikā. Papildus informācija Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”

Tab.1

Izstrādājums, bruto blīvums sausā stāvoklī p[kg/m3] Minimālais sienas biezums t(mm) ugunsizturības klasifikācijai pēc EI un REI kritērija atkarībā no laika tfi,d (minūtēs)
200 250 300
HARD (535 kg/m³) REI 240 REI 240 REI 240

Tab.2

Izstrādājums, bruto blīvums sausā stāvoklī p[kg/m3] Minimālais sienas biezums t(mm) ugunsizturības klasifikācijai pēc EI-M un REI-M kritērija atkarībā no laika tfi,d (minūtēs)
250 300
HARD (535 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
EI-M 120
REI-M 120

bauroc izstrādājumi objektos

Produkcijas aprēķina kalkulators

Ja Jums interesējošais bauroc bloku apjoms ir lielāks par 40m3 (vienas autokravas apjoms), tad Jūs varat veikt cenu piedāvājuma pieprasījumu, izsūtot mums pieteikumu.

Lai mēs varētu sazināties ar Jums, ievadiet savus datus.
Mazākam bauroc produkcijas apjomam cenu pieprasījumu jautājiet Jums tuvākajā būvmateriālu veikalā.

Produkcijas aprēķina kalkulators

Bloki

Paletes
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Bloku līmes svars, kg

Maisi, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Murfor armatūra

Veids m mm
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Pārsedze

Kravu aprēķins

Kravas Pasūtījuma svars, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Palešu daudzums Bloku līmes palešu daudzums
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Bloku līme, maisi, 25kg
{{ totalGlueBags }}

Armatūra Murfor® Compact-A

Veids mm Murfor armatūras ruļļu daudzums
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}