Mūra konstrukciju aprēķins

bauroc blokus izmanto ārsienās un iekšējās sienās kā nesošu, tā arī nenesošu mūru veidošanai.
Mūrējot jāizmanto bauroc bloku līmi, kas ir speciāli bauroc bloku līmēšanai izstrādāta līmjava (šuves biezums ~ 2 mm).
Mūru stiprības aprēķini ir jāizdara, vadoties no būvnormatīvā LBN 205-97 dotajiem ieteikumiem un prasībām.
Dotajā nodaļā ir pievesti svarīgākie dati bauroc mūra aprēķinam.

bauroc bloku stiprības normatīvās vērtības

bauroc bloki Sausais blīvums (kg/m³) Stiprība uz
spiedi fb
(N/mm²)
Stiprība uz
lieci fbt
(N/mm²)
Elastības modulis
E
(N/mm²)
ECOTERM+  300±25  1,8  0,32  750
CLASSIC 425±30 3 0,56 1375
HARD 575±30 5 0,93 2125

* ilgstošas slodzes gadījumā aprēķinos uz šļūdi E vērtības jāsamazina 1,5 reizes.

Bloku mūra stiprības aprēķini

bauroc gāzbetona bloki pieder pie akmens mūra I kvalitātes klases. bauroc bloku līme ir līmjava, kuras spiedes stiprība ir ≥ 5 N/mm².
No bauroc blokiem noteikumiem atbilstoši veidota mūra normatīvo stiprību var aprēķināt ar izteiksmi (EPN 6.1.1 p.3.6.2.3 izteiksme 3.2):

fk = 0,8 x fb0,85
fb – normalizētā stiprība uz spiedi, kura tiek noteikta saskaņā ar standartu EN 772-1

bauroc mūra stiprības normatīvās vērtības

bauroc bloki  Sausais blīvums
(kg/m³)
 Normatīvās stiprība
uz spiedi fk
(N/mm²)
 Lieces pretestība
nesasaistītā šuvē ¹
fxk1
(N/mm²)
 Lieces pretestība
nesasaistītā šuvē ²
fxk1
(N/mm²)
 Elastības modulis
Em = 650 fk
(N/mm²)
ECOTERM+  300±25  1,32  0,15  0,2  1300
CLASSIC 425±30 2,04 0,15 0,25 2000
HARD 575±30 3,14 0,15 0,30 3100

1)                           2)   

Aprēķina spiedes pretestību mūrim ir jāpieņem saskaņa ar būvnormatīva LBN 205-97 5. tabulu.