Sienas no bauroc SIENU PANEĻIEM

bauroc SEINAPALEELIDEST Nyebro puiduvabrik Rootsis

Nyebro ir kokapstrādes rūpnica Zviedrijā, kas uzbūvēta no bauroc sienas paneļiem.

Vispārīgā informācija

bauroc SIENU PANEĻI ir līdz 6 m gari, stiegroti gāzbetona paneļi, ko var izmantot karkasa ēku nenesošu montējamo iekšsienu un ārsienu izbūvei. Ēkas nesošo konstrukciju veido no nesošām kolonnām, sijām un rāmjiem. Paneļi tiek uzstādīti horizontālā virzienā un galos stiprināti pie nesošās konstrukcijas betona vai tērauda kolonnām, vai pie speciāliem balsta stabiem, kas atsevišķi izbūvēti sienas montāžai. Ārsienu izbūvei iesakām lietot sienu paneļus ar biezumu vismaz 250mm un siltumcaurlaidības koeficientu U=0,57W/(m²K).

Platums,  mm Augstums, mm Max. garums, m Ugunsizturība, EI Ugunsizturība, EI-M Siltumvadība U, W/(m²K)
375 600 6 EI 240 EI-M 180 0,4
300 600 6 EI 240 EI-M 180 0,49
250 600 6 EI 240 EI-M 180 0,57
200 600 6 EI 240 EI-M 90 0,7
150 600 6 EI 240   0,9

Izbūvējot sienas, kam tiek piemērotas prasības par ugunsizturību, jāizmanto vai nu šuvju iekšpusē izvietoti stiprinājuma enkuri, vai jānodrošina papildu ugunsaizsardzība stiprinājuma elementiem. Piedāvājumā ir divu veidu sienu paneļi: EI prasībām atbilstoši sienu paneļi un EI-M prasībām atbilstoši sienu paneļi. Būvējot EI prasībām atbilstošas ugunsnorobežojošās sienas, montāžai var izmantot bauroc GĀZBETONA LĪMI vai blīvējošo lentu, savukārt EI-M prasībām atbilstošu ugunsmūru izbūvei montāžai jāizmanto bauroc GĀZBETONA LĪME.

Parasti ugunsmūrus un ugunsnorobežojās sienas ir ieteicams projektēt un būvēt kā nenesošas, EI vai EI-M prasībām atbilstošas sienas. Ja ir nepieciešams izbūvēt ugunsizturīgu karkasa ēkas nesošo sienu, tad sienas nesošajām kolonnām ir jāatbilst attiecīgajām R prasībām, piemēram, R-120. Ja ēkai nav nesošā karkasa, tad REI un REI-M prasībām atbilstošas ugunsnorobežojošas sienas jāprojektē kā bloku sienas.

Paneļu stiprināšanai pie nesošajām kolonnām var izmantot dažādus stiprinājuma veidus – gan šuves iekšpusē izvietotus stiprinājumus, gan paneļu sienu caurejošus stiprinājumus. Šuvju iekšpusē izvietojamo stiprinājumu priekšrocība ir tā, ka to izmantošanas gadījumā nav nepieciešama stiprinājuma enkuru papildu aizsardzība ar ugunsizturīgu krāsu. Pie mums var pasūtīt arī speciāli gāzbetona paneļu montāžai nepieciešamos stiprinājumus.

bauroc SIENU PANEĻI tiek ražoti no gāzbetona ar sauso blīvumu 500±30 kg/m³. Sienas svara aprēķiniem ir jāizmanto koeficients 1,1, t.i., par atsauces vērtību ir jāizmanto sausais blīvums 550 kg/m³.

bauroc SIENU PANEĻI tiek ražoti tikai pēc konkrēta pasūtījuma. Parastais piegādes laiks ir 5-7 nedēļas pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

Horizontālā plānošana

Ieteicamais atstatums starp nesošo kolonnu asīm ir 6000mm, kas atbilst bauroc SIENU PANEĻU maksimālajam garumam. Paneļus ieteicams nostiprināt kolonnu vienā pusē (skat. zemāk esošajā attēlā) nevis starp kolonnām. Būvējot ārsienas, paneļus vajadzētu montēt pie ārējās malas.  Montējot paneļus uz kolonnām, jāseko, lai saskares laukums būtu vismaz 100mm.

Ja atstatums starp nesošajām kolonnām ir lielāks nekā 6 metri, tad jāparedz papildu atbalsta kolonnas, jo maksimālais iespējamais paneļu garums ir 6m. Nosakot starpkolonnu atrašanās vietas, par pamatu ir jāņem bauroc SIENU PANEĻU standarta garumi. Ar standarta garumu tabulu var iepazīties šeit.

Sienu stūri

Tā kā paneļu maksimālais garums ir 6m, tad atstatumam starp stūra kolonnu asīm ir jābūt mazākam par 6000mm. Precīzs stūra kolonnas novietojums ir atkarīgs gan no izvēlētās paneļu sienas biezuma, gan arī no kolonnas šķērsgriezuma izmēriem. Zemāk esošajā attēlā ir redzams ieteicamais atstatums starp ēkas stūru nesošajām kolonnām, ja tiek izmantoti 250mm biezi sienu paneļi un ja kolonnu šķērsgriezums ir 250x250mm.

Paneļu izmēri

Standartizmēru produkti

Projektējot ēku, ir jāņem vērā, ka bauroc SIENAS PANEĻI ir pieejami standarta garumos no 1200mm līdz 6000mm ar 200mm soli. Paneļu standarta augstums ir 600mm, bet biezums: 150, 200, 250, 300 un 375mm.

Paneļu reālais garums ir nedaudz mazāks par moduļa izmērs (6,0m), jo precīzais piegriešanas soļa garums ir 199mm. Tādējādi, piemēram, 6,0m sienas paneļa reālais garums ir 5969mm. Šāda garumu atšķirība ir nepieciešama paneļu pareizai montāžai un, lai nodrošinātu nelielu atstarpi starp paneļiem. Projektējot ēku, ir jāizmanto moduļa izmēri un solis 200mm.

Ar paneļu standarta garumu tabulu var iepazīties šeit.

Nestandarta izmēru produkti

Vajadzības gadījumā varam izgatavot arī nestandarta izmēra paneļus, taču to kvadrātmetra cena ir lielāka, nekā standartizmēra paneļiem, jo šādu produktu izgatavošanai ir nepieciešams papildu laiks un atsevišķa plānošana.

Nestandarta garumi – mēs varam piedāvāt jebkāda nestandarta garuma paneļus (max. garums 6,0m).

Nestandarta augstumi – papildus standarta augstumam 600mm ražojam arī sienas paneļus ar augstumu 300mm.

Sienas paneļi tiek ražoti tikai šādos standarta platuma izmēros: 150, 200, 250, 300 un 375mm.

 Īpašas formas paneļi

Nepieciešamības gadījumā varam projektēt un izgatavot arī īpašu formu paneļus, piemēram, ar durvju ailas izgriezumu vai ar stūra leņķi, kas nav taisnleņķis.

Paneļi vienmēr tiek sākotnēji izgatavoti un piegādāti taisnstūra formā, taču ar speciāla karkasa palīdzību pastāv iespēja paneli būvlaukumā piegriezt tā, ka celtniekam ir jāgriež tikai un vienīgi gāzbetons, neizmantojot tērauda karkasa griešanai nepieciešamos griešanas instrumentus.

Projektēšanas stadijā pēc iespējas jāizvairās no nestandarta izmēru un formu paneļu izmantošanas.

Nestandarta izmēru un formu paneļu vietā bieži vien ir vienkāršāk un lētāk izmantot piemērota platuma sienas blokus, projektējot īpašas formas sienas daļas kā bloku sienu (skat. nākamajā apakšpunktā esošo attēlu).

Vertikālā projektēšana

Bauroc sienu paneļiem visā to garumā jābūt balstītiem uz stingas un izturīgas pamatnes. Būvējot ārsienas, ir jāparedz betona cokols ar ieteicamo augstumu vismaz 300mm. Ēkas iekšsienas var būvēt arī tieši uz betona grīdas. Visiem paneļiem ir jābūt montētiem uz nesošajām vai atbalsta konstrukcijām.

Lai novērtētu pamatu un/vai betona grīdas nepieciešamo nestspēju, paneļu sienas svara aprēķinā par atsauces vērtību jāizmanto sienas blīvuma rādītājs 550 kg/m³.

Ņemot vērā, ka paneļu standarta augstums ir 600mm, paneļu sienas daļas augstumu vajadzētu plānot N x 600mm. Vajadzības gadījumā var izmantot arī atļauto nestandarta izmēru 300mm.

Divslīpju jumta noslēdzošās trīsstūrveida ārsienas ir ieteicams projektēt kā bauroc bloku sienas, kas būvētas kā paneļu sienas turpinājums no tāda paša platuma blokiem kā paneļi.

Ailu un atveru projektēšana

Projektējot durvju atveres un logu ailas, ir jāievēro šādi vienkārši noteikumi:

  • Atveru un ailu vertikālās atrašanās vietas un augstumus vajadzētu plānot atbilstoši paneļu augstumiem.
  • Atveru un ailu horizontālās atrašanās vietas un platuma projektēšanā jāņem vērā 200mm solis, kas dod iespēju izmantot to izbūvē standartizmēru paneļus, tādējādi ietaupot līdzekļus. Atveru un ailu atrašanās vietu izvēlē vajadzētu ņemt vērā standarta paneļu minimālo garumu, t.i., 1200mm.

Starp divām blakus esošām atverēm/ailām iesakām izmantot vienu garu paneli, kas tiek stiprināts pie kolonnas, kas atrodas starp šīm atverēm/ailām. Atveru/ailu vertikālās malas iesakām nosegt ar metāla leņķi, nostiprinot to papildus gan atveres/ailas apakšējā, gan augšējā daļā.

Ar rasējumu paraugiem var iepazīties šeit, rasējumi: Siena 1.2.4 – 1.2.7.

Nelielas atveres, piemēram, kabeļu un cauruļvadu izvadiem, var urbt tieši paneļu sienā, ņemot vērā sienai noteiktās ugunsizturības prasības. Lai izvairītos no paneļu stiegrojuma bojājumiem, mēs palīdzēsim Jums izvēlēties katram projektam piemērotākās izvadu urbšanas vietas.

Īpašie risinājumi

Piedāvājam arī īpašu risinājumu izstrādi, piemēram, nestandarta izmēru sienas paneļu izgatavošanu. Ja standarta izmēri un mezglu risinājumi kāda iemesla dēļ Jūsu projektā nav izmantojami, tad sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim atrast Jums piemērotāko īpašo risinājumu. Vienmēr jāņem vērā, ka maksimālais iespējamais paneļu garums ir 6 metri un platums 600mm. Lielākus paneļus nav iespējams izgatavot.

Lai gan pastāv iespēja izmantot dažādus nestandarta risinājumus, tomēr mēs vienmēr iesakām izmantot standarta izmērus un risinājumus, kas ļauj vienkāršot projekta realizāciju un ietaupīt līdzekļus.

Ziņas par stāvokli uz 11.7.2018.