Ugunsizturība

bauroc mūra ugunsizturība

bauroc gāzbetons ir nedegošs materiāls, kas vairākas stundas loti labi iztur augstas temperatūras iedarbību. bauroc gāzbetons pieder pie ugunsdrošības klases A1. Gāzbetons labi iztur arī ļoti augstas īslaicīgas temperatūras iedarbību, jo materiāla porainā struktūra aizsargā materiālu no parastajam betonam raksturīgajiem bojājumiem sakarā ar intensīvu ūdens iztvaikošanu.
Ugunsgrēka gadījumā bauroc materiāls lēni uzņem temperatūru. Tāpēc intensīvas īslaicīgas degšanas rezultātā parasti gāzbetona virsmā izveidojas tikai plaisu tīkls, kas neiespaido materiāla stiprības īpašības.
Ilglaicīgas degšanas laikā, temperatūrai pieaugot līdz +700 °C, bauroc spiedes stiprība saglabājas. Pēc tam tā krītas un pie +800 °C spiedes stiprība ir 50 % no sākumvērtības.

Būvju konstrukciju ugunsizturību nosaka atbilstoši būvkonstrukciju nestspējas (simbols R), viengabalainības (simbols E), termoizolētības (simbols I) un mehāniskā izturība (simbols M)  īpašību noturībai ugunsgrēka laikā. Papildus informācija Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”

Tab.1 Bauroc mūra ugunsnoturības klase EI un REI atbilstoši standartam EN 1996-1-2

Izstrādājums, bruto blīvums sausā stāvoklī p[kg/m3] Minimālais sienas biezums t(mm) ugunsizturības klasifikācijai pēc EI un REI kritērija atkarībā no laika tfi,d (minūtēs)
75 100 150 200 250 300 375 500
ECOTERM+ (300 kg/m³) REI 240 REI 240 REI 240
UNIVERSAL (375 kg/m³) REI 180 REI 240
CLASSIC (425 kg/m³) EI 90 R 120/
EI 180
REI 180 REI 240 REI 240
ELEMENT (475 kg/m³) EI 60 EI 120 EI 240
HARD (575 kg/m³) REI 240 REI 240 REI 240
ACOUSTIC (575 kg/m³) EI 120 R 120/
EI 240
REI 240 REI 240

Tab.2 Bauroc mūra ugunsnoturības klase EI-M un REI-M atbilstoši standartam EN 1996-1-2

Izstrādājums, bruto blīvums sausā stāvoklī p[kg/m3] Minimālais sienas biezums t(mm) ugunsizturības klasifikācijai pēc EI-M un REI-M kritērija atkarībā no laika tfi,d (minūtēs)
250 300 375 500
ECOTERM+ (300 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
EI-M 180
REI-M 180
EI-M 180
REI-M 180
UNIVERSAL (375 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
CLASSIC (425 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
HARD (575 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
EI-M 120
REI-M 120
ACOUSTIC (575 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90

Tab. 3. bauroc  SIENU PANEĻU ugunsnoturība

Sienas biezums (mm) Ugunsizturības klase
EI EI-M
375 EI 240 EI-M 180
300 EI 240 EI-M 180
250 EI 240 EI-M 180
200 EI 240 EI-M 90
150 EI 240

Tab.Nr 4.  bauroc  PĀRSEGUMA PANEĻU ugunsnoturība, standarts EN 12602:2016.

Augstums (mm) Ugunsizturības klase
250 REI 90

Būvējot ugunsdrošas nenesošās konstrukcijas un savienojot tās ar pārsegumu vai nesošo konstrukciju tiek veidotas deformācijas šuves. Lai nodrošinātu atbilstošu ugunsdrošību deformācijas šuves tiek aizpildītas ar poliuretāna putām vai arī ar putām un minerālvati.

Piedāvājam ielūkoties vienkomponenta poliuretāna putu ugunsizturības testa rezultātos.

KLASIFIKĀCIJA

Saskaņā ar klasifikācijas pārskata ziņojumu Nr. 2132T10 -12 tika piešķirtas sekojošas klasifikācijas:

Bez minerālvates pildījuma (tikai putas).

Pildījuma augstums Pildījuma platums Klasifikācija Telpas noblīvēšana Klasifikācija
Izolācija
10 mm 100 mm 45 min. 45 min.
15 mm 100 mm 60 min. 60 min.
20 mm 100 mm 30 min. 30 min.
30 mm 100 mm 20 min. 20 min.
10 mm 200 mm 120 min. 120 min.
15 mm 200 mm 60 min. 60 min.
20 mm 200 mm 45 min. 45 min.
25 mm 200 mm 30 min. 30 min.
30 mm 200 mm 30 min. 20 min.
50 mm 200 mm 20 min. 20 min.

Ar minerālvates pildījumu

Minerālvate paltums Minerālvates blīvuma šķira Minerālvates novietojums Pildījuma augstums PU Pildījuma platums Klasifikācija Telpas noblīvēšana Klasifikācija
Izolācija
60 mm Rockwool vidus 20 mm 100 mm 180 min. 180 min.
60 mm Rockwool priekšpuse 50 mm 100 mm 180 min. 120 min.
60 mm Flumroc vidus 20 mm 200 mm 240 min. 240 min.
60 mm Flumroc priekšpuse 50 mm 200 mm 240 min. 180 min.

Papildus informāciju par vienkomponenta putu tehniskajiem rādītājiem.

Informācija sagatavota 31.07.2019