Ailu pārsegšana

bauroc bloku sienās ailu pārsegšanai ir piemērotas kā montējamas, tā arī uz vietas izgatavojamas pārsedzes. Kā montējamās pārsedzes vispiemērotākās ir bauroc stiegrotās gāzbetona pārsedzes, kuras nevajag papildus siltināt. Uz vietas izgatavojama pārsedze ir dzelzsbetona pārsedze, kas ir iebetonēta uz vietas izgatavotos veidņos. Veidņiem var izmantot bauroc U blokus.

bauroc stiegrotas gāzbetona pārsedzes

bauroc pārsedze ir stiegrota gāzbetona sija, kas ir domāta ailu pārsegšanai bauroc bloku sienās.
bauroc pārsedze ir aprēķināta kā vienlaiduma sija un paredzēta zināmas slodzes uzņemšanai. Dažādu pārsedžu nestspēja ir 15 kN/m, 20 kN/m un 30 kN/m. Nestspēja nosaka lielāko pieļaujamo uz pārsedzes garuma metru vienmērīgi izkliedēto slodzi kN/m neieskaitot pārsedzes pašsvaru. Pārsedzes dimensionējot ir ņemta vērā kā pastāvīgā, tā arī īslaicīgā slodze.
bauroc pārsedžu stiegrojums sastāv no rievotām stiegrām, kuras ir sametinātas un veido vienotu telpisku karkasu. Stiegrojums ir apstrādāts ar pretkorozijas sastāvu.

Koncentrētā u.c. īpašās slodzes

bauroc pārsedzes nav ieteicams slogot ar koncentrētu slodzi. Ja tomēr rodas šāda vajadzība, tad ir jāpārbauda, vai koncentrētās slodzes radītais maksimālais moments nepārsniedz lielumu, kas atbilst lieces momentam no pieļaujamās vienmērīgi izkliedētās slodzes.

Izliece

bauroc pārsedzes ir dimensionetās tā, lai sijas izliece pašsvara un citu ilglaicīgu slodžu rezultātā būtu mazāka par 1/400 no pārsedzes laiduma. Parasti izliece ir ievērojami mazāka.

Atbalsta virsmu garums

Ieteicamais bauroc pārsedžu atbalsta virsmas garums mūrī ir 300 mm, minimālais 250 mm. Garu pārsegumu un lielu slodžu gadījumā ir jālieto vēl lielāks atbalsta virsmas garums, lai vertikālā slodze nepārsniegtu mūra nestspējas robežlielumu.

Atbalsta virsmas bloki

Atbalsta virsmām ir jābūt līdzenām un veidotām no veseliem blokiem. Atbalsta virsmas un arī iepriekšējās rindas bloki ir jālīmē ar pilnu šuvi (bez gaisa šķirkārtas).

Šķērsgriezuma pavājinājumi

Visi pārsedzes šķērsgriezuma pavājinājumi, izņemot nelielus urbumus (Ø ≤ 30 mm) un nelielus iedobumus (maks. dziļums 20 mm), ir aizliegti, lai netiktu bojāts pārsedzē esošais stiegrojuma karkass!
Aizliegts nogriezt pārsedzi īsāku un frēzēt stiegrojuma rievas pārsedzes augšējā virsmā.

bauroc pārsedzes ieteicamais atbalstījums uz bauroc bloku mūra

Pārsedzes no U blokiem

Projektējot pārsedzes no bauroc U-blokiem, ir jāievēro dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas instrukcijas. bauroc U-bloks izpilda gan siltumizolācijas, gan veidņa funkcijas un pārsedzes nestspēju nosaka tajā iepildītais dzelzsbetons. Pārsedzes jāprojektē pēc iespējas stingas (izliece ≤ 1/400 no laiduma), lai izvairītos no mūra defektiem atbalsta virsmās.

 

Durvju un logu aiļu augstumu iespējams koriģēt piegriežot vajadzīgajā izmērā blokus un pielīmējot tos zem pārsedzes. Piemēram mūrējot no blokiem bauroc ECOTERM+ var līmēt starsienu plātni ELEMENT 100. bauroc līmes īpašības nodrošina labu adhēziju blokam ar PĀRSEDZI.

UZDOD JAUTĀJUMUS PAR BAUROC PRODUKCIJU MŪSU TEHNISKAJAM SPECIĀLISTAM:

Ainārs Kacens

mob: +371 26437319
E-pasts: ainars.kacens@bauroc.lv