Izstrādājumi realizētajos objektos

Privātmājas bez papildus ārsienas siltināšanas

Daudzdzīvokļu mājas

Sabiedriskie objekti

Tirdzniecības centri

Industriālie objekti

Skolas, bērnudārzi, soc.mājas, ārstniecības iestādes

Baznīcas

Objekti ārpus Latvijas

Objekti no silroc