Ārsienas 1m² izmaksu salīdzinājums

Nosaukums Mērvienība bauroc ECOTERM+ 500mm
(γ  =300 kg/m³)
bauroc CLASSIC 300mm
(γ  =425 kg/m³)
Keramzīta bloks 300mm  (γ=690 kg/m³) Māla bloks 250mm (γ=770 kg/m³) Silikāta bloks 250mm (γ=1275 kg/m³) Betona bloks 190mm  (γ=1200 kg/m³)
Ārsienas kopējais biezums mm 500 450 500 450 500 440
Siltumvadītspēja blokam  λ10 dry W/mK 0,072 0,090 0,190 0,200 0,86 1,190
Siltumvadītspēja blokam  λD W/mK 0,08 0,11 0,215 0,220 0,88 1,240
Gatavas ārsienas siltuma caurlaidības koeficents – U W/(m²k) 0,15 bez  siltināšanas 0,34 0,69 0,88 3,57 6,67
0,15 0,15 0,15 0,14 0,15
Materiālu izmaksas
Bloki (ieskaitot PVN) EUR/m³ 137,80 131,40 137,49 89,00 152,46 113,56
Bloki EUR/m² 56,94 32,58 34,09 18,39 31,50 17,83
Mūrjava vai līmjava EUR/m² 3,28 2,10 3,36 2,64 1,82 2,64
Stiegrojums EUR/m² 2,72 2,72 1,62 1,62 2,72 1,36
Siltumizolācijas materiāli Minerālvate Minerālvate Minerālvate Minerālvate Minerālvate
Siltumizolācija un stiprinājumi mm 150 200 200 250 250
EUR/m² 17,81 25,41 25,41 29,77 29,77
Apdares materiāli
Iekšējā apdares materiāli EUR/m² 7,04 7,04 9,80 9,80 7,04 22,90
Ārējās apdares materiāli EUR/m² 8,72 10,16 11,07 11,07 10,16 10,16
Materiālu izmaksas kopā: EUR/m² 78,70 72,41 85,35 68,93 83,01 84,66
Darbu izmaksas
Ārsienas mūrēšana vai līmēšana EUR/m² 41,32 33,00 38,43 32,50 27,50 22,80
Iekšējās apdares iestrāde EUR/m² 13,00 13,00 16,89 16,89 13,00 25,54
Siltumizolācijās un stiprinājumu iestrāde EUR/m² 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41
Ārējās apdares iesrāde EUR/m² 11,85 7,75 13,25 13,25 7,75 7,75
Darbu izmaksas kopā: EUR/m² 66,17 64,16 78,98 73,05 58,66 66,50
Darbu un materiālu kopējās izmaksas: EUR/m² 144,87 136,57 164,33 141,98 141,67 151,16
Nodokļi EUR/m² 30,42 28,68 34,51 29,82 29,75 31,74
Kopējās 1m² izmaksas (ieskaitot PVN) EUR/m² 175,29 165,25 198,84 171,80 171,42 182,90

Piezīmes:
Materiālu izmaksās ir pieņemtas ieteicamās vidējās mazumtirdzniecības cenas uz 01.11.2022. Salīdzinājumam ir informatīvs saturs. Energotaupīgām dzīvojamām ēkām ieteicamais ārsienu koeficents Ui robežās no Ui līdz U=0,23W/m²k. Jo koeficents Ui mazāks, jo mazāki siltuma zudumi, līdz ar to arī zemākas apkures izmaksas .
Ui vērtība tiek uzrādīta ieskaitot ārsienas līdzsvara mitrumu, pie kam labojuma koeficients, kas ņem vērā (mūrjavas) šuvju ietekmi, aprēķinot līmētas konstrukcijas nav jāņem vērā.

Atbilst LBN 002 -19 maksimālai vērtībai Ui=0,23 W/m²K Jāsiltina

Dotajai informācijai ir informatīvs saturs.

Informāciju PDF formātā skatīt šeit.