Starpstāvu un jumta pārsegums no bauroc PANEĻIEM

Vispārīgā informācija

bauroc PĀRSEGUMA PANEĻIEM ir konkrēti garumi un platumi, kas ir jāņem vērā jau projektēšanas stadijā. Paneļu garums ir intervālā no 1,0 līdz 6,0 m, solis 0,2 m. Paneļu standarta platums ir 600 mm. Papildus tiek ražoti arī 300 mm plati pārseguma paneļi. Pārseguma paneļu augstums ir 250 mm.

Paneļu nominālais izmērs ir nedaudz īsāks, jo precīzs griešanas soļa garums ir 0,199 m. Piemēram, bauroc pārseguma paneļa, kura nominālais garums ir 5,0 m, reālais garums ir 4,975 m. Projektēšanā nav jāņem vērā precīzi paneļu garumi, pietiek, ja tiek ievēroti moduļa izmēri N x 0,2 m un turpmāk norādītās ieteicamās atbalsta virsmas.

bauroc PĀRSEGUMA PANEĻI ir projektēti kā vien laiduma paneļi un paredzēti konkrētai slodzei. PĀRSEGUMA PANEĻI tiek ražoti ar nestspēju 5,0‒6,5 kN/m², tā ir pieļaujamā slodzes aprēķinātā vērtība papildus izstrādājuma pašsvaram. bauroc PĀRSEGUMA PANEĻIEM ir divu paralēlu armatūru tīklojums ‒ apakšējais un augšējais. Ar tiem tiek nodrošināta paneļiem nepieciešamā nestspēja.

Pēc īpaša pasūtījuma tiek ražoti pārseguma paneļi, kurus var pielietot kā konsoli  (maks. pārkare 1,5 m) šiem paneļiem ir speciāli apstrādāta armatūru, un šie paneļi piemēroti lietošanai āra apstākļos (piemēram, balkoniem).

bauroc paneļu armatūras tīklojums ir projektēts atbilstoši paneļa izmēram un nestspējai, tie tiek lietoti tikai attiecīgā garuma paneļu izgatavošanā. Līdz ar to paneļus būvlaukumā nedrīkst saīsināt, jo tas ietekmēs paneļu nestspēju.

1. rasējums Paneļa armatūras shēma

bauroc PĀRSEGUMA PANEĻIEM ir taisnstūra šķērsgriezums un tie ir bez dobumiem. Paneļu sānu virsmām ir spundes principa profils. 2. attēlā ir norādīti spundes izmēri un to savienošana ar garenisko šuvi. Vienas paneļa sānu virsmas augšējā malā ir papildu josla, kas pēc paneļu uzstādīšanas tiek aizpildīta ar smalko betonu (piemēram, Weber S-06).

2. rasējums Paneļa spundes principa savienojums

Paneļu atbalsta virsmas garumi

PĀRSEGUMA PANEĻU minimālais atbalsta virsmas garums uz mūri ir 90 mm. Atbalstot uz tērauda pamatnēm, paneļu balsta garums var būt arī 75 mm. bauroc ECOTERM+ bloku ārsienām jāparedz nedaudz lielāks atbalsta garums ‒ aptuveni 150 mm. bauroc pārseguma laukuma ārējos paneļus var atbalstīt arī gareniski uz ārsienām. Tādā veidā nākamo stāvu ar visām sienām var būvēt vienādā augstumā.

3.rasējums Paneļa atbalsta virsma uz bauroc ECOTERM+ bloku ārsienas

Komunikāciju izvadu projektēšana

Paneļos esošais armatūras tīklojums rada noteiktus ierobežojumus atveru un izvadu ierīkošanai starpstāvu pārsegumos. Parasti cenšamies sniegt norādījumus, kur un kā visprātīgāk veidot nepieciešamās atveres un, kas būtu jāņem vērā jau ēkas projektēšanas laikā. bauroc tirdzniecības pārstāvniecībās jums vienmēr tiks sniegta palīdzība šajā jautājumā.

Mazāku caurumu urbšana

Kanalizācijas cauruļu izvadi un citi mazāki caurumi jāprojektē tā, lai tie atrastos paneļu gareniskajās šuvēs (6.4. attēls). Esam ņēmuši to vērā, stiegrojot bauroc pārseguma paneļus, tāpēc paneļu malās ir 90 mm plata josla bez stiegrojuma. Caurumus nedrīkst veidot 300 mm platu paneļu gareniskajās šuvēs.
Ūdens caurulēm un elektrības kabeļu caurumus var urbt arī paneļu vidū, t. i., apvidū, kas rasējumā ir apzīmēts ar baltu krāsu. Uzmanīgi urbjot, jāatrod atstarpes starp armatūru.

4. rasējums Atveru veidošana bauroc paneļu gareniskajās šuvēs

Lielākas atveres starpstāvu un jumta pārsegumos

Noteikti radīsies vajadzība pārsegumos izveidot arī lielākas atveres (skursteņiem, ventilācijas šahtām utt.). Tādā gadījumā paneļiem jāuzstāda šķērssijas. Šķērssijas jāuzstāda uz paneļiem, kas atrodas blakus īsākajiem paneļiem. Piedāvājam īpašus paneļu turētājus, kas ļaus starpstāvu pārsegumos izveidot līdz 1200 mm platas atveres (divi paneļi). Iespējamie piemēri, kā paneļiem uzstādīt paneļu turētājus, ir sniegti 5.‒7. attēlā.

5. rasējums. Paneļu turētāju uzstādīšana bauroc paneļiem ar piekarināmām bultskrūvēm

6. rasējums Paneļu turētājs 600 mm

7. rasējums Paneļu turētājs 1200 mm

Starpstāvu paneļu stiegrošana un stiprināšana

Šuvju stiegrošana
bauroc PĀRSEGUMA PANEĻU gareniskās šuves netiek stiegrotas visā paneļa garumā. Paneļu gareniskās šuves tiek stiegrotas to galos, tiem paneļiem kuri balstās iekšējām nesošajām sienām. (8. attēlā ir attēlots šuvju stiegrošanas princips).

Paneļu galu horizontālā stiegrošana
bauroc PĀRSEGUMA PANEĻIEM to galos jāparedz horizontālā stiegrošana. Pirmkārt, šāds stiegrojums uzņem horizontālās slodzes radīto stiepes spriegumu. Otrkārt, armatūra notur blakus esošos paneļus cieši vienu pret otru un līdz ar to mazina plaisu veidošanās risku paneļu gareniskajās šuvēs. Lai iestrādātu šādas stiegras, paneļu virspusē jāiefrēzē rievas. Stiegrošanai izmantojamā tērauda armatūras diametram jābūt vismaz 10 mm. Stiegru izvietošanas shēma ir norādīta 8. attēlā.

8. rasējums. bauroc starpstāvu stiegrošana

Paneļu garenisko šuvju blīvēšana

bauroc PĀRSEGUMA PANEĻU garenisko šuvju augšējā virsmā atrodas rieva, kas tiek aizpildīta ar javu. Tas nodrošina šuvju blīvumu starp dažādiem ēkas stāviem. Paneļu gareniskajām šuvēm, kas atrodas paneļu galos, kuri balstās uz ārsienām, ir nepieciešama papildu blīvēšana. Pie ārsienas paneļa gareniskajā šuvē jāizurbj caurums, Ø 30 mm, un jāaizpilda ar montāžas putām (9.a attēls). Ja būvniecības gaitā šādi caurumi netika izurbti un aizpildīti ar montāžas putām, caurumi jāizurbj no apakšējās virsmas uz augšu un jāaizpilda ar montāžas putām (9.b attēls). Divu slīpumu jumtos šuvē tiek veikta paneļu enkurošana.

      

9. rasējums. bauroc paneļu šuvju blīvēšana

bauroc PĀRSEGUMA PANEĻU enkurošana

Starpstāvu paneļi pastiprina ēkas sienu noturību, kā arī palielina mūra pretestību horizontālajai (vēja) slodzei. Ja paneļi tiek pielietoti jumta konstrukciju izveidei, starpstāvu PĀRSEGUMA PANEĻI jānoenkuro pie sienām. Nelielām ēkām vispārējos gadījumos tas nav nepieciešams. Tomēr būtiski ir noenkurot paneļus mansarda jumtos, jo tie tiek izvietoti slīpi.

Lai noenkurotu bauroc pārsegumu paneļus, kuri ir zem slīpuma, pie nesošajām ārsienām, to dara ar 12 mm nerūsējoša tērauda stieņiem. Stieņi tiek iesisti sienā caur paneli un tiem jāsniedzas vismaz 250 mm bauroc mūrī (10. attēls).

Lai noenkurotu bauroc paneļus kuri balstās uz nesošajām sienām horizontālā virzienā, šim nolūkam pielieto 10 mm armatūras tērauda stieņus, kas tiek iespiesti ar bauroc līmi pildītos caurumos. 30 mm diametra caurumi tiek ieurbti paneļu gareniskajās šuvēs un tiem jāsniedzas mūrī 400 mm dziļumā (11. attēls). bauroc paneļu slīpajos jumtos, enkurošanas stieņi neļauj paneļiem noslīdēt no slīpajām virsmām, kā arī darbojas pret vēja slodzēm.

10. rasējums. bauroc paneļu noenkurošana ar nerūsējoša tērauda stieņiem

11. rasējums. bauroc paneļu noenkurošana pie nesošās sienas

bauroc paneļus viena slīpuma jumtiem var uzstādīt 12. attēlā redzemajā veidā (jumta slīpums 15°). Šādā gadījumā paneļu noenkurošana pie sienām ir īpaši būtiska. Zemākā mūra augšējā virsma tiek saglabāta horizontāla, bet augstākā mūra iekšējā mala jānozāģē slīpi atbilstoši jumta slīpumam. Uzstādot paneļus, jānodrošina, ka tie neslīd. Šajā nolūkā paneļa galā pa vidu, caur paneli, sienā tiek iesisti nerūsējoša tērauda stieņi. Pēc paneļu uzstādīšanas paneļu gareniskajās šuvēs gan pie augstākā, gan pie zemākā mūra tiek izurbti caurumi 30 mm diametrā. Caurumi tiek aizpildīti ar bauroc līmi un tajā tiek iespiesti armatūras stieņi.

12. rasējums. bauroc paneļu noenkurošana pie nesošās sienas ‒ slīpumā

Spāru piestiprināšana pie bauroc paneļiem bez bēniņu jumtiem

Jumta pārsegums no horizontālajiem paneļiem
Kopnes un spāres tiek piestiprinātas paneļiem ar mūra latām un sadalošajām brusām. Mūra latu un brusu piestiprināšanai pie paneļiem vispiemērotākā ir cinkota montāžas lente. Paneļu uzstādīšanas laikā atbilstoša garuma montāžas stiprinājumi ar naglām tiek piestiprināti paneļa šuvju vietās vai ar javas maisījumu tiek ielieta paneļos izurbtajos caurumos (13. attēls). Izurbjamā cauruma diametrs Ø 30 mm un dziļums 150 mm. Lai noenkurojums būtu efektīvāks, caurumā ievietojamā stiprinājuma gals jāatloka atpakaļ. 14. un 15. attēlā ir attēlota iespējamā konstrukciju atbalstīšana uz horizontālu bauroc paneļu bez bēniņu jumta atbilstoši tam, vai jumta kore atrodas krusteniski paneļiem vai nē. Visas koka konstrukcijas no bauroc paneļiem jāatdala ar mitruma barjeru (piemēram, ruberoīdu ).

13. rasējums. Montāžas stiprinājums pie bauroc paneļa

14. rasējums. Jumta kore krusteniski bauroc paneļiem

15. rasējums. Jumta kore paralēli bauroc paneļiem

Slīpais jumts no bauroc paneļiem
Jumtam no bauroc paneļiem nepieciešams papildus siltinājums. Lai varētu ievietot nepieciešamo siltuma izolāciju, spāres jāpaceļ virs paneļiem. Šim nolūkam tiek izmantoti bauroc bloki, kas tiek pielīmēti pie paneļiem. Spāres tiek uzstādītas uz šiem blokiem. Spāres tiek piestiprinātas paneļiem ar montāžas lenti, kas ir ievietota paneļos izurbtajos caurumos, Ø 30 mm, 150 mm dziļumā. Lai noenkurojums būtu efektīvāks, caurumā ievietojamā cinkotā stiprinājuma gals jāatloka atpakaļ.
16. attēlā ir parādīts paneļu, bez bēniņu jumta shematisks risinājums kopā ar blokiem, kas atrodas zem spārēm. Spāru piestiprināšana precīzāk ir parādīta 10. attēlā. Visas koka konstrukcijas no bauroc paneļiem jāatdala ar mitruma barjeru (piemēram, ruberoīdu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.rasējums. bauroc paneļu slīpais jumts

Informācija atjaunota 01.06.2017