Starpsienu plātņu būvdarbu tehnoloģija

 Starpsienu plātņu uzstādīšana

  

Nosakiet starpsienu atrašanās vietas un atzīmējiet tās uz sienām un grīdas. Pārbaudiet grīdas pamatnes līdzenumu un vajadzības gadījumā izlīdziniet to. Lai atvieglotu sienas montāžu, piestipriniet pie esošās sienas un uz grīdas nolīmeņotu latu.

  

Sienas, kuras pārsniedz 3 metru augstumu iesakam stiegrot lietojot MURFOR COMPACT stiegrojumu. Sienām no bauroc ELEMENT rekomendējam stiegrot pirmo, pēdējo un katru otro bloku rindu.

  

Pielīmējiet pie grīdas 10 mm biezu putu polistirola plāksni visā sienas garumā. Uzklājiet līmi ar bauroc līmes kausu vienmērīgā slānī uz putu polistirola loksnes un starpsienas plātnes malas. Sekojiet līdzi lai starpsienu plātnes mala visā garumā rūpīgi tiktu noklāta ar līmi. Garīgumā, ja virsma uz kuras tiek likta pirmā plātņu rinda nav gluda, rekomendējam uzklāt gāzbetona bloku līmi.

  

Novietojiet pirmo plātni vietā, koriģējot to ar gumijas āmuru. Uzklājiet līmi uz nākamo plātņu malām un novietojiet tās cieši pie iepriekšējām plāksnēm. Pārējās rindas tiek līmētas identiski pirmajām rindām. Līmējot fiksēšanai ievietojiet plākšņu savienojumu vietā bauroc šuvju fiksātorus (metāla plāksnītes), tādā veidā nodrošinot plātņu labāku fiksāciju līmes cietēšanas laikā.

  

bauroc ELEMENT sienas fiksēšanai pie esošās sienas izmantojiet alumīnija tapu, ko iedzen sienā 45° lenķī. Pēc katras otrās plātņu rindas līmēšanas, notīriet līmējamo virsmu no putekļiem, ja nepieciešamas lietojiet rīvi. Uzklājiet uz bloku ridas augšējās virsmas līmi un turpiniet ieklāt nākamo plātņu rindu.

  

Pārzāģējiet starpsienas plātni uz pusēm lietojot elektrisko lentzāģi vai bauroc rokas zāģi. Otrās rindas līmēšanu uzsāciet ar pusi plātnes un uzstādiet to ar līmeņrāža palīdzību. Turpiniet plātņu līmēšanu ar veselām plātnēm.

  

Logu un durvju pārsegšanai lietojiet bauroc gatavās stiegrotās pārsedzes attiecīgajā platumā.

  

Nenesošo starpsienu logu un durvju pārsegšanai platumā līdz 1 metram var lietot starpsienu plātnes ELEMENT. Lai izveidotu durvju ailes pārsegumu vispirms no dēļiem tiek izveidota pagaidu kārba uz kuras tiek balstītas plātnes. Sākumā notīriet putekļus no plātņu virsmas un uzklājiet līmi vietā, kur bloks tiek likts uz pagaidu kārbas.
Sazāģējiet plātnes vajadzīgajā izmērā un uzstādiet virs durvju ailes, lai izveidotos pārsedze. Plātņu uzstādīšanai lietojiet līmeņrādi. Ļaujiet pārsedzei izžūt. Pagaidu kārba tiek noņemta pirms durvju uzstādīšanas.

  

Montējot nenesošās starpsienas, pēdējās rindas augstumam ir jābūt par 2-3 cm zemākai nekā griestu augstumam, lai varētu izveidot elastīgo šuvi.
Uzklājiet pēdējo plātņu rindu. Nofiksējiet starpsienu ar ķīļiem, tos ieliekot starp pēdējo plātņu rindu un griestiem. Aizpildiet spraugu ar montāžas putām. Ļaujiet putām nožūt un nogrieziet lieko ar nazi.

 

Kā alternatīvu GĀZBETONA LĪMEI nenesošo starpsienu izveidei var lietot PU līmi bauroc EASYFIX. Poleuretāna līme uz plātnes tiek uzklāta vienā vai divās rindās. Līmes uzklāšanai tiek lietota speciāla putu pistole lai izvairītos no putu uzbriešanas šuvē.

  

Lai nofiksētu starpsienu pret nesošo sienu, tiek lietoti armatūras stieņi vai bauroc starpsienu stiprinājumi.

UZDOD JAUTĀJUMUS PAR BAUROC PRODUKCIJU MŪSU TEHNISKAJAM SPECIĀLISTAM:

Ainārs Kacens

mob: +371 26437319
E-pasts: ainars.kacens@bauroc.lv