Sertifikāti

EPD sertifikāti

CE ekspluatācijas īpašību deklarācija bauroc blokiem (Latvija)

CE ekspluatācijas īpašību deklarācija bauroc blokiem (Igaunija)

M1 sertifikāts un bauroc produkcijas kontroles sertifikāti

CE ekspluatācijas īpašību deklarācija bauroc stiegrotajiem izstrādājumiem

Murfor® Compact-A CE ekspluatācijas īpašību deklarācija

bauroc bloku līmes atbilstības sertifikāts

bauroc gāzbetona līmes CE ekspluatācijas īpašību deklarācijas un poliuretāna līmes bauroc EASYFIX tehniskie dati

bauroc ekspluatācijas īpašību deklarācijas apdares sistēmas materiāliem

Drošības datu lapas apdares sistēmas materiāliem