Mezgli

Ārsienu mezgli

Loga montāžas mezgli

Izvirzīto logu instalācijas mezgli

Pamatu mezgli

Pārsegumu mezgli

Pārsegumu savienojuma mezgli

Jumta mezgli

Starpsienu mezgli

Stiprinājuma mezgli

Sienu paneļu mezgli

Lai uzzinātu papildus informāciju, sazinieties ar bauroc tehnisko speciālistu Aināru Kacenu.

2012 gadā AEROC AS sadarbībā ar Tallinas Tehnisko Universitāti veica bauroc bloku sienas konstrukcijas siltumtehnisko testēšanu. Testu laikā tika analizēti lineārie aukstuma tilti un noteikti temperatūras indeksi.

Iegūtos testa rezultātus projektētāji un celtnieki var lietot, veicot energoaprēķinu un piemērotākā tipa konstrukciju izvēloties. Izmantojot pareizus siltumvadītspējas aukstuma tiltu rādītājus bauroc konstrukcijās iegūtais rezultāts labāk atspoguļo reālo situāciju, nekā rādītāji, kas iegūti veicot aprēķinus izmantojot datus, kas norādīti pēc „Ēku energoefektivitātes aprēķināšanas metodika”. Apkopojot iegūtos rezultātus, varam droši apgalvot, ka aukstuma tiltu siltumcaurlaidība bauroc tipveida mezglos, ir vairākas reizes labāk, nekā standarta rādītājos, kas noteikti pašreizējā lēmumā.

Veiktā izpēte parādīja arī to, ka vienslāņa bauroc ir ieteicams siltināt sienas logu ailes, kas tādā veidā 3-4 reizes samazina aukstuma tiltu veidošanos.

Aukstuma tilta lineārā siltumcaurlaidība

Konstrukciju savienojumu vietas Aukstuma tilta lineārā siltumcaurlaidība
Ψ, W/(m⋅K)
Temperatūras indekss
fRsi, –
Mezglu risinājums
Ārsienas un jumta savienojums
ECOTERM+ 375 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc jumta pārseguma paneļiem 0,11…0,13 0,84 Jumts 1.3
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc jumta pārseguma paneļiem. 0,10…0,12 0,86 Jumts 1.4
ECOTERM+ 375 bloku sienas un slīpā jumta spāru savienojuma vieta. 0,08…0,10 0,85 Jumts 1.2
ECOTERM+ 500 bloku sienas un bauroc slīpā jumta savienojuma vieta. 0,08…0,09 0,89 Jumts 1.1
Ārsienu savstarpējā savienojuma vieta
ECOTERM+ 500 ārsienu savstarpējā savienojuma vieta  0,05  0,88  Ārsiena 1.6
ECOTERM+ 375 ārsienu savstarpējā savienojuma vieta 0,5 0,87 Ārsiena 1.1
CLASSIC 250 ārsienas savienojuma vieta ar dēļu apdari un papildus siltinājumu 0,5 0,87 Ārsiena 1.4
Ārsienas un starpstāvu paneļu savienojuma vieta
ECOTERM+ 375 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu 0,11…0,13 0,95 Starpstāvu pārsegumi 2.1
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu 0,09…0,10 0,96 Starpstāvu pārsegumi 2.1A
CLASSIC 250 ārsienas ar dēļu apdari un papildus siltinājumu savienojums ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu 0,10…0,12 0,96 Starpstāvu pārsegumi 1.3
ECOTERM+ 375 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc starpstāvu pārsegumu paneļiem 0,08…0,10 0,95 Starpstāvu pārsegumi 1.1
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc starpstāvu pārsegumu paneļiem 0,07…0,08 0,96 Starpstāvu pārsegumi 1.1A
ECOTERM+ 375 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona pārsegumu paneļiem, kas uzstādīti
uz dzelzsbetona (pabetonējuma) jostas
0,18…0,22 0,94 Starpstāvu pārsegumi 2.5A
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona pārsegumu paneļiem, kas uzstādīti
uz dzelzsbetona (pabetonējuma) jostas
0,10…0,12 0,96 Starpstāvu pārsegumi 2.5B
Logu un ārsienu savienojuma vieta
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar somu tipa logiem 0,03 0,79 Logi 1.1
ECOTERM+ 500 bloku sienas ar siltinātām logu ailēm savienojuma vieta ar somu tipa logiem 0,01 0,81 Logi 1.1A
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar vācu tipa logiem 0,04 0,75 Logi 1.2
ECOTERM+ 500 bloku sienas ar siltinātām logu ailēm savienojuma vieta ar vācu tipa logiem 0,01 0,81 Logi 1.2A
Ārsienas un grīdas savienojuma vieta
ECOTERM+ 375 sienas un grīdas virsmas savienojuma vieta 0,18…0,22 0,86 Grīda 1.1
ECOTERM+ 500 sienas un grīdas virsmas savienojuma vieta 0,18…0,22 0,86 Grīda 2.1