Mezgli

Ārsienas

Ārs_1.1.dwg
Ārs_1.1.pdf
ECOTERM+ 375mm
Ārs 1.3.dwg
Ārs 1.3.pdf
bauroc 250mm ar ķieģelu apdari
Ārs 1.4.dwg
Ārs 1.4.pdf
bauroc 250mm ar ventil. fasādi
Ārs 1.5.dwg
Ārs 1.5.pdf
ECOTERM+375mm ar koka apdari
Ārs 1.6.dwg
Ārs 1.6.pdf
ECOTERM+500mm
Ārs 3.2 dwg

Ārs 3.2 pdf

Ārsienas izolētas ar akmens vati, ventilējamā fasāde

Ārs 2.2 dwg

Ārs 2.2 pdf

Ārsiena siltināta ar akmens vati

Loga montāžas mezgli

Logi_1.dwg
Logi_1.pdf
375 mm bauroc ECOTERM+ ārsiena
Logi_3.dwg
Logi_3.pdf
375 mm bauroc ECOTERM+ un vitrīnas mezgls
Logi_4.dwg
Logi_4.pdf
500 mm bauroc ECOTERM+ un loga mezgls

Pamati

  
Pam 1.1.dwg
Pam 1.1.pdf
Pamata siltinājums vidū un ārsienas ECOTERM+ 375mm savienojums
Pam 5.2.dwg
Pam 5.2.pdfPamata un ārsienas ECOTERM+ 500mm savienojums
Pam 3.5.dwg
Pam 3.5.pdf
Pagrabstāva un ārsienas ECOTERM+ 375mm savienojums
Pam 4.1.dwg
Pam 4.1.pdf
Pamata un iekšsienas CLASSIC 200mm
savienojums
Pam 4.2.dwg
Pam 4.2.pdf
Pamata un iekšsienas CLASSIC 250mm savienojums
Pam 5.1.dwg
Pam 5.1.pdf
Pamata un strapdzīvokļu iekšsienas HARD 150mm savienojums
Pam. dwgPam.pdf

Gandriz nulles energijas ekas pamatu mezgls 500 mm bloks

Pārsegumi

det-01_a_-panelu-armejums-model-1det-02_a_-panela-konfiguracija-model-1det-04_a_-komunikaciju-iestrades-vietas-model-1det-05_a_-savienojums-model-1det-06_a_-panelu-turetaja-stiprinasana-model-1
Pārs 0.1.dwg
Pārs 0.1.pdf
bauroc pārseguma paneļa armējuma mezgls
Pārs 0.2.dwg
Pārs 0.2.pdf
bauroc pārseguma paneļu konfigurācijas mezgls
Pārs 0.3.dwg
Pārs 0.3.pdf
pārseguma paneļa atbalsta mezgls
Pārs 0.4.dwg
Pārs 0.4.pdf
bauroc paneļa komunikāciju iestrādes mezgls
Pārs 0.5.dwg
Pārs 0.5.pdf
bauroc pārseguma paneļu savienojuma mezgls
Pārs 0.6.dwg
Pārs 0.6.pdf
bauroc pārseguma paneļa turētāja stiprināšanas mezgls
det-07-_a_panelu-turetajs-600-mm-model-1det-08_-panelu-turetajs-1200-mm-model-1det-09-_a_panelu-galu-stiegrosana-model-1det-10-_a_panelu-balstijums-uz-starpsienas-model
Pārs 0.7.dwg
Pārs 0.7.pdf
bauroc pārseguma paneļa un 600mm paneļa turētāja mezgls
Pārs 0.8.dwg
Pārs 0.8.pdf
bauroc pārseguma paneļa un 1200mm paneļa turētāja mezgls
Pārs 0.9.dwg
Pārs 0.9.pdf
bauroc pārseguma paneļa galu stiegrošanas mezgls
Pārs 0.10.dwg
Pārs 0.10.pdf
bauroc pārseguma paneļa balstījums uz starpsienas
Pārs 0.11.dwg
Pārs 0.11.pdf
bauroc pārseguma paneļa galu aizpildīšanas mezgls
Pārs 0.12.dwg
Pārs 0.12.pdf
Slīpa jumta mezgls
det-16_a_-sparu-stiprinasana-uz-paneliem-1-modeldet-17_a_-sparu-stiprinasana-uz-paneliem-2-model
Pārs 0.13.dwg
Pārs 0.13.pdf
Plakana jumta mezgls
Pārs 0.14.dwg
Pārs 0.14.pdf
Vienslīpa jumta mezgls
Pārs 0.16.dwg
Pārs 0.16.pdf
Spāru stiprināšanas mezgls uz pārseguma paneļiem
Pārs 0.17.dwg
Pārs 0.17.pdf
Spāru stiprināšanas mezgls uz bauroc pārseguma paneļiem
Pārs 0.18.dwg
Pārs 0.18.pdf
Spāru stiprināšanas mezgls slīpiem jumtiem

Informāciju par bauroc pārseguma paneļiem skatīt šeit.

Pārsegumu savienojuma mezgli

Pārs 1.1.dwg
Pārs 1.1.pdf
bauroc pārseguma paneļa mezgls ar pārsedzi
Pārs 4.1.dwg
Pārs 4.1.pdf
Nesošas iekšsienas un bauroc pārseguma savienojums
Pārs 1.2.dwg
Pārs 1.2.pdf
bauroc ECOTERM+ 500 un bauroc pārseguma paneļa mezgls
Pārs 1.3.dwg
Pārs 1.3.pdf
bauroc ECOTERM+ 500 un bauroc PĀRSEDZES un pārseguma paneļa mezgls
Pārs 2.1.dwg
Pārs 2.1.pdf
Ārsienas ECOTERM+ 375 un dzelzbetona pārseguma paneļa atbalsts uz pārsedzi
Pārs 2.2.dwg
Pārs 2.2.pdf
Ārsienas un dzelzbetona pārseguma sāna savienojums

Pārs 2.4.dwg
Pārs 2.4.pdf
Ārsiena 250mm ar ķieģela apdari un dzelzdetona pārseguma paneļa atbalsts

Pārs 3.1.dwg
Pārs 3.1.pdf
Ārsienas ECOTERM+ 375 un dzelzbetona pārseguma paneļa atbalsts uz U bloka
Pārs 4.2.dwg
Pārs 4.2.pdf
Nesošās iekšsienas 200mm un dzelzbetona pārsegumu paneļu atbalsts
Pārs 5.1.dwg
Pārs 5.1.pdf
Ārsienas ECOTERM+  375 un koka siju parseguma atbalsts
Pārs 5.2.dwg
Pārs 5.2.pdf
Ārsiena ECOTERM+ 375 un koka siju pārseguma atbalsts uz U bloka joslas

Jumts

    
Jumts 4.2.dwg
Jumts 4.2.pdf
Ārsienas ECOTERM+ 375 dzegas savienojums
Jumts 4.3.dwg
Jumts 4.3.pdf
Ārsienas ECOTERM+ 375 dzegas savienojums ar U bloka joslu
Jumts 4.4.dwg
Jumts 4.4.pdf
Slīpā jumta mezgls ECOTERM+ 375
Jumts 4.6.dwg
Jumts 4.6.pdf
Plakanā jumta mezgls ECOTERM+ 500

Starpsienas

Starp 1.3.dwg

Starp 1.3.pdf
bauroc ELEMENT starpsienas mezgls

Starp 1.4.dwg
Starp 1.4.pdf
bauroc ELEMENT starpsienas ciešais savienojums ar betona sienu
Starp 1.5.dwg
Starp 1.5.pdf
bauroc ELEMENT starpsienas elastīgais savienojums ar betona sienu
Starp 2.3.dwg
Starp 2.3.pdf
bauroc ELEMENT starpsienas savienojums ar melno grīdu un griestiem
Starp 2.4.dwg
Starp 2.4.pdf
bauroc starpsiena pirts telpā

bauroc stiprinājuma mezgli

Stipr. 1.1.dwg
Stipr. 1.1.pdf
bauroc bloku stipr. pie dzelzb. pārseguma
Stipr. 1.2.dwg
Stipr. 1.2.pdf
bauroc bloku stipr. pie monolītā dzelzsb.
Stipr. 1.3.dwg
Stipr. 1.3.pdf
bauroc bloku mūrēšana uz monolītā dzelzsb. pārseguma
Stipr. 1.4.dwg
Stipr. 1.4.pdf
Deformācijas šuves ierīkošana bauroc bloku mūrī
Stipr. 1.5.dwg
Stipr. 1.5.pdf
bauroc bloku mūra savienošana ar dzelzsb. pārsegumu
Stipr. 1.6.dwg
Stipr. 1.6.pdf
bauroc bloku aizpildījums starp monolītā dzelzb. konstrukcijām
Stipr. 1.7.dwg
Stipr. 1.7.pdf
Ventilējamās fas. stiprin. pie bauroc blokiem
Stipr. 1.8.dwg
Stipr. 1.8.pdf
bauroc bloku stipr. pie monolītā dzelzsb.

bauroc sienu paneļu mezgli

Cokols 1.1.1.dwg
Cokols 1.1.1pdf
S.P. un cokola mezgls
Siena 1.2.1.dwg
Siena 1.2.1.pdf.S.P. Stūra mezgls
Siena 1.2.2.dwg
Siena 1.2.2.pdf
S.P. savstarpējais savienojums. EI-M sienai
Siena 1.2.3.dwg
Siena 1.2.3.pdf
S.P. savstarpējais savienojums. EI siena.
Siena 1.2.4.dwg
Siena 1.2.4.pdf
Durvju mezgs ar bauroc S.P. ar iespēju paplašināt durvju aili līdz 1200mm
Siena 1.2.5.dwg
Siena 1.2.5.pdf
Durvju mezgs ar bauroc S.P.
Siena 1.2.6.dwg
Siena 1.2.6.pdf
Durvju mezgs ar bauroc S.P.
Siena 1.2.7.dwg
Siena 1.2.7.pdf
Logu aiļu risinājuma mezgls
Siena 1.2.8.dwg
Siena 1.2.8.pdf
EI-M Ārējā stūra mezgls
Siena 1.2.9.dwg
Siena 1.2.9.pdf
EI Ārējā stūra mezgls
Segums 1.3.1.dwg
Segums 1.3.1.pdf
S.P savienojums ar griestiem un jumta segumu
Stiprin. 3.1.1.dwg
Stiprin. 3.1.1.pdf
Stiprinājums pie
dzelzsbetona kolonnas,
EI ugunsnoturīgai sienai
Stiprin. 3.1.2.dwg
Stiprin. 3.1.2.pdf
S.P. un dzelzbetona kolonnas mezgls, EI ugunsnoturīgai sienai
Stiprin.3.1.3.dwg
Stiprin.3.1.3.pdf
Stiprinājums pie tērauda kolonnas, EI ugunsnoturīgai sienai
Stiprin. 3.1.4.dwg
Stiprin.3.1.4.pdf
Durvju mezgs ar bauroc S.P., EI ugunsnoturīgai sienai
Stiprin. 3.1.5.dwg
Stiprin. 3.1.5.pdf
Durvju mezgs ar bauroc S.P., EI ugunsnoturīgai sienai
Stiprin. 3.2.1.dwg
Stiprin. 3.2.1.pdf
Stiprinājums pie
dzelzsbetona kolonnas, EI-M
ugunsnoturīgai sienai
Stiprin.3.2.2.dwg
Stiprin. 3.2.2.pdf
Stiprinājums pie tērauda kolonnas,
EI-M ugunsnoturīgai sienai

Lai uzzinātu papildus informāciju, sazinieties ar bauroc tehnisko speciālistu Aināru Kacenu.

2012 gadā AEROC AS sadarbībā ar Tallinas Tehnisko Universitāti veica bauroc bloku sienas konstrukcijas siltumtehnisko testēšanu. Testu laikā tika analizēti lineārie aukstuma tilti un noteikti temperatūras indeksi.

Iegūtos testa rezultātus projektētāji un celtnieki var lietot, veicot energoaprēķinu un piemērotākā tipa konstrukciju izvēloties. Izmantojot pareizus siltumvadītspējas aukstuma tiltu rādītājus bauroc konstrukcijās iegūtais rezultāts labāk atspoguļo reālo situāciju, nekā rādītāji, kas iegūti veicot aprēķinus izmantojot datus, kas norādīti pēc „Ēku energoefektivitātes aprēķināšanas metodika”. Apkopojot iegūtos rezultātus, varam droši apgalvot, ka aukstuma tiltu siltumcaurlaidība bauroc tipveida mezglos, ir vairākas reizes labāk, nekā standarta rādītājos, kas noteikti pašreizējā lēmumā.

Veiktā izpēte parādīja arī to, ka vienslāņa bauroc ir ieteicams siltināt sienas logu ailes, kas tādā veidā 3-4 reizes samazina aukstuma tiltu veidošanos.

Aukstuma tilta lineārā siltumcaurlaidība

Konstrukciju savienojumu vietasAukstuma tilta lineārā siltumcaurlaidība
Ψ, W/(m⋅K)
Temperatūras indekss
fRsi, –
Mezglu risinājums
Ārsienas un jumta savienojums
ECOTERM+ 375 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc jumta pārseguma paneļiem0,11…0,130,84Jumts 1.3
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc jumta pārseguma paneļiem.0,10…0,120,86Jumts 1.4
ECOTERM+ 375 bloku sienas un slīpā jumta spāru savienojuma vieta.0,08…0,100,85Jumts 1.2
ECOTERM+ 500 bloku sienas un bauroc slīpā jumta savienojuma vieta.0,08…0,090,89Jumts 1.1
Ārsienu savstarpējā savienojuma vieta
ECOTERM+ 500 ārsienu savstarpējā savienojuma vieta 0,05 0,88 Ārsiena 1.6
ECOTERM+ 375 ārsienu savstarpējā savienojuma vieta0,50,87Ārsiena 1.1
CLASSIC 250 ārsienas savienojuma vieta ar dēļu apdari un papildus siltinājumu0,50,87Ārsiena 1.4
Ārsienas un starpstāvu paneļu savienojuma vieta
ECOTERM+ 375 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu0,11…0,130,95Starpstāvu pārsegumi 2.1
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu0,09…0,100,96Starpstāvu pārsegumi 2.1A
CLASSIC 250 ārsienas ar dēļu apdari un papildus siltinājumu savienojums ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu0,10…0,120,96Starpstāvu pārsegumi 1.3
ECOTERM+ 375 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc starpstāvu pārsegumu paneļiem0,08…0,100,95Starpstāvu pārsegumi 1.1
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc starpstāvu pārsegumu paneļiem0,07…0,080,96Starpstāvu pārsegumi 1.1A
ECOTERM+ 375 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona pārsegumu paneļiem, kas uzstādīti
uz dzelzsbetona (pabetonējuma) jostas
0,18…0,220,94Starpstāvu pārsegumi 2.5A
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona pārsegumu paneļiem, kas uzstādīti
uz dzelzsbetona (pabetonējuma) jostas
0,10…0,120,96Starpstāvu pārsegumi 2.5B
Logu un ārsienu savienojuma vieta
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar somu tipa logiem0,030,79Logi 1.1
ECOTERM+ 500 bloku sienas ar siltinātām logu ailēm savienojuma vieta ar somu tipa logiem0,010,81Logi 1.1A
ECOTERM+ 500 bloku sienas savienojuma vieta ar vācu tipa logiem0,040,75Logi 1.2
ECOTERM+ 500 bloku sienas ar siltinātām logu ailēm savienojuma vieta ar vācu tipa logiem0,010,81Logi 1.2A
Ārsienas un grīdas savienojuma vieta
ECOTERM+ 375 sienas un grīdas virsmas savienojuma vieta0,18…0,220,86Grīda 1.1
ECOTERM+ 500 sienas un grīdas virsmas savienojuma vieta0,18…0,220,86Grīda 2.1