bloki ECOTERM+

bauroc ECOTERM+ bloki tiek ražoti ar vidējo sauso blīvumu 300 kg/m³ un vidējo spiedes stiprību fb=1,8 N/mm².
Blokus izgatavo ar trim dažādiem platumiem 500mm, 375mm un 300mm.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija PDF_LV

Ekspluatācijas īpašību deklarācija PDF_EE.

ECOTERM+ forma un atbilstība

bauroc ECOTERM+ ir augstākās kvalitātes jaunās paaudzes gāzbetona bloki, kas atbilst harmonizētā standarta prasībām un kuriem ir piešķirts CE marķējums. Blokiem vienā galā ir divas (500mm un 375mm) vai viena (300mm) vertikālā rieva.

Pielietojums

Tiek pielietoti gan nesošo gan nenesošo ārsienu un iekšsienu būvniecībā. Pārsvarā bauroc ECOTERM+ bloki tiek pielietoti kā ārsienu nesošās un siltumizturīgas sienu konstrukcijas savrupmājām vai kā nesoša karkasa aizpildījums daudzstāvu ēkām.

bloki bauroc ECOTERM+ ar platumu 500 un 375 mm ļauj būvēt dzīvojamo māju, pansionātu, slimnīcu un bērnudārzu vienslāņa norobežojošās konstrukcijas bez papildus siltumizolācijas. Blokam ar 300mm platumu ir vajadzīga papildus siltumizolācija.
Šīs sienas konstrukcijas ļauj ziemā saglabāt mājā siltumu un vasarā – pietiek ar skaņas izolāciju un nevainojamu ugunsizturību. bauroc ECOTERM+ bloki ir vieni no vieglākajiem celtniecības blokiem, kas atvieglo svaru sienas konstrukciju, uzlabo bloku līmēšanas darba procesu un paātrina darba tempu.
Šiem blokiem stiprība uz spiedi ir fb=1,8 N/mm², kas dod iespēju ēku nesošās sienas būvēt līdz 2 stāviem, izmantojot dzelzsbetona pārseguma paneļus, vai monolīto pārsegumu.

Bloku rādītāju salīdzinājums

bauroc ECOTERM+ 500 gāzbetons
bauroc ECOTERM+bloki ar platumu 500mm ir izcili piemēroti energotaupīgu māju būvniecībai. Šo bloku sienas siltuma caurlaidības koeficients U =0,15 W/(m 2 K). Šie bauroc ECOTERM+ bloki ir atzīti Skandināvijas valstīs kā piemērotākā ārsienu materiālu būvniecība bez papildus siltināšanas. bauroc bloki atbilst Skandināvujām energoefektivitātes prasībām un bargajiem klimatiskiem prasībām.

Par energoefektīvu māju no ECOTERM+500 bez papildus ārsienas siltināšanas lasiet šeit.

bauroc ECOTERM+ 375 gāzbetons
bauroc ECOTERM+ bloki ar platumu 375mm tiek izmantoti kā ārsienu nesošās un siltumizturīgās konstrukcijas savrupmājām vai daudzstāvu ēkām kā nesoša karkasa aizpildījums. Saskaņā ar standartu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” maksimāli pieļaujamā U=0,23 W/(m 2 K).

bauroc ECOTERM+ 500 siltuma caurlaidības koeficients U =0,15 W/(m 2 K).
ECOTERM+ 375 siltuma caurlaidības koeficients U =0,20 W/(m 2 K).

bauroc ECOTERM+ 300 gāzbetons
Var būvēt vienslāņa konstrukcijas ražošanas ēkas bez papildus siltināšanas, sasniedzot izcilas ēkas sienas energoefektivitātes rādītājus U =0,25 W/(m 2 K).

Būvējot dzīvojamās mājas, pansionātus, slimnīcas un bērnudārzus ir nepieciešama papildus siltumizolācija. Saskaņā ar standartu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” maksimāli pieļaujamā U vērtība dzīvojamām ēkām – 0,23 W/(m 2 K).

Ar šo bloku var būvēt bez papildus siltināšanas sabiedriskās ēkas (sporta zāles, tirdzniecības centri utt.) gan industriālās ēkas (noliktavas, ražošanas ēkas utt.).

Vienslāņa ārsienas uzstādīšanas instrukcija

ECOTERM+ montāža

dēļ bloku gludajai virsmai un precīzajiem izmēriem bloki tiek ieklāti viens virs otra, izmantojot tikai plānu līmes kārtiņu. Līme ar speciālu kausu vai līmes vadulu tiek uzklāta uz bloku horizontālajām virsmām un iepildīta tai paredzētajās vertikālajās rievās. Līmes kārta izslēdz aukstuma tiltu rašanās iespēju, nodrošina hermētiskumu (gaisa necaurlaidību) un padara sienu izturīgu.
bauroc ECOTERM+ tiek uzlīmēti ar speciālu bauroc līmjavu, kuras stiprības klase ir M10. Horizontālo šuvju biezums mūros ir no 1 – 3 mm. vertikālajā šuvē vismaz vienam blokam jābūt ar rievu(ām). Lai es šuvju gaisa necaurlaidību, šīs rievas pēc katras bloku rindas ieklāšanas tiek iegūtas ar bauroc bloku līmi. Darbu veikšanas gaitā ir jāseko ražotāja instrukcijas prasībām (sīkākā informācija ir atrodama «Būvdarbu tehnoloģija»). Lai sasniegtu labāko būvniecības kvalitāti, rekomendējam stiegrot katru ceturto bloku rindu un veicot ārsienas apdari pirms apmetuma uzklāšanas lietot armējošo sietu.

Materiāla izmēri

Izstrādājums Garums (mm) Platums (mm) Augstums (mm)
ECOTERM+ 500 600 500 200
ECOTERM+ 375 600 375 200
ECOTERM+ 300 600 300 200

Iepakojums un transportēšana

Bloki tiek pārvadāti iepakojumā uz koka palešu izmēriem 0,8 x 1,2 m. Lai blokus labāk aizsargātu pret atmosfēras iedarbību, tie ir iepakoti termo plēvē. Lai varētu viegli atšķirt bauroc izstrādājumus, katra palete tiek apzīmēta ar atšķirīgas krāsas marķējumu. bauroc ECOTERM+ bloki tiek marķēti ar zaļas krāsas marķējumu.

Tehniskie rādītāji

Izstrādājums kg/gab gab/m² m³/palete m²/palete Līmjavas
patēriņs (kg/m²)
ECOTERM+ 500 24,3 8.3 1.44 2,88 11,7
ECOTERM+ 375 18,2 8.3 1.44 3,84 9,0
ECOTERM+ 300 14,6 8.3 1.44 4,8 7,5

Materiālu patēriņs un iepakojums

Īpašība Rādītāji
Sausais blīvums 300 kg/m³
Vidējā spiedes stiprība 1,8 N/mm²
Siltumvadītspēja λ10,dry ≤0,072 W/mk
Rukums ≤ 0,3 mm/m
Reakcija uz uguni Klase A1
 Salturība 25 cikli

ECOTERM+ skaņas (gaisā) izolācija.

Skaņas (gaisā) izolācijas pārsvara ir atkarīga no sienas masas, tas ir, no biezuma un materiāla blīvuma, kā arī cik lielā mērā tiek izmantota elastīgie savienojumi. Skaņas (gaisā) izolāciju var panākt pielietojot vienslāņa sienas konstrukciju no bauroc blokiem.

Izstrādājums Platums (mm)/
Blīvums (kg/m³)
Virsmas apstrāde Skaņas izolācijas indekss RW (dB)
ECOTERM+ 300 300/300 špaktelējums+ arējā apdare 44
ECOTERM+ 375 375/300 špaktelējums+ ārējā apdare 47
ECOTERM+ 500 500/300 špaktelējums + ārējā apdare 50

Tabulā atspoguļotie rādītāji ir pareizi gadījumā, ja šuves ir apstiprinātas un citi ārējie faktori, kas darbojas caur konstrukcijām, izolāciju. Dotajā tabulā ir ņemts vērā, ka apmetuma svars katrā sienas pusē 10 kg / m².

Pastāv vairākas iespējas kā uzlabot skaņas izolācijas indeksu:
– pats vienkāršākais veids ir sienu apmešana;
– sienu apdare ar dažādiem sienu apdares materiāliem (piemēram, reģipša plātnes) labāk uzlabo skaņas izolāciju;
– daudzslāņu sienas konstrukcija no bauroc.

[mērces]

bauroc mūra ugunsizturība

bauroc gāzbetons ir nedegošs materiāls. Tas vairākas stundas loti labi iztur augstas temperatūras. bauroc gāzbetons pieder pie ugunsdrošības klases A1. Gāzbetons labi iztur arī ļoti augstas temperatūras temperatūru, jo materiālu porainā aizsargā materiālu no parastajam betonam raksturīgajiem bojājumiem sakarā ar intensīvu ūdens iztvaikošanu.
Ugunsgrēka gadījumā bauroc materiāls lēni uzņem temperatūru. Tāpēc intensīvas īslaicīgas degšanas parasti gāzbetona virsmā izveidojas tikai plaisu tīkls, kas neiespaido materiālu stiprības īpašības.
Ilglaicīgas degšanas laikā, temperatūrai pieaugot līdz +700 °C, bauroc spiedes stiprība saglabājas. Pēc tam tā krītas un pie +800 °C spiedes stiprība ir 50 % no sākumvērtības.

Būvju konstrukciju ugunsizturību nosaka atbilstoši būvkonstrukciju nestspējas (simbols  R ), viengabalainības (simbols  E ), termoizolētības (simbols  I ) un mehāniskā izturība (simbols  M ) īpašību noturībai ugunsgrēka laikā. Papildus informācija  Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”

1. cilne

Izstrādājums, bruto blīvums sausā stāvoklī  p [kg/m 3 ] Minimālais sienas biezums t (mm) ugunsizturības klasifikācijai EI un REI kritēriji pēc no laika t fi,d  (minūtēs)
300 375 500
ECOTERM+ (300 kg/m³) REI 240

2. cilne

Izstrādājums, bruto blīvums sausā stāvoklī  p [kg/m 3 ] Minimālais sienas biezums t (mm) ugunsizturības klasifikācijai pēc EI-M un REI-M kritērija atkarībā no laika t fi,d  (minūtēs)
300 375 500
ECOTERM+ (300 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90

Produkcijas aprēķina kalkulators pilnām autokravām

Ja Jums interesējošais bauroc bloku apjoms ir lielāks par 40m3 (vienas autokravas apjoms), tad Jūs varat veikt cenu piedāvājumu pieprasījumu, izsūtot mums pieteikumu.

Lai mēs varētu sazināties ar Jums, ievadiet savus datus.
Mazākam bauroc produkcijas apjomam cenu pieprasījuma jautājiet Jums tuvākajā būvmateriālu veikalā.

Produkcijas aprēķina kalkulators

Bloki

Paletes
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Bloku līmes svars, kg

Maisi, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Murfor armatūra

Veids m mm
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Pārsedze

Kravu aprēķins

Kravas Pasūtījuma svars, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Palešu daudzums Bloku līmes palešu daudzums
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Bloku līme, maisi, 25kg
{{ totalGlueBags }}

Armatūra Murfor® Compact-A

Veids mm Murfor armatūras ruļļu daudzums
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}