Mezgli

Ārsienas

arsiena1-1 arsiena1-3 aeroc_250_mm_bloku_un_ventilejamas_fasad 7laudvoodriga_ja_lisasoojustatud_classic arsiena1-5 vlissein_1-6
Ārs_1.1.dwg
Ārs_1.1.pdf
EcoTerm Plus 375mm
Ārs 1.3.dwg
Ārs 1.3.pdf
bauroc 250mm ar ķieģelu apdari
Ārs 1.4.dwg
Ārs 1.4.pdf
bauroc 250mm ar ventil. fasādi
Energoef. Ārs_pdf. Classic 250 ārsienas savienojuma vieta ar dēļu apdari un papildus siltinājumu Ārs 1.5.dwg
Ārs 1.5.pdf
EcoTerm Plus 375mm ar koka apdari
Ārs 1.6.dwg
Ārs 1.6.pdf
EcoTerm Plus 500mm
aeroc_ecoterm_plus_500_stra_mezgls_model
Ārs 1.7.pdf
EcoTerm Plus 500mm stūra mezgls

Loga montāžas mezgli

 arsienalogi_1  arsienalogi_2  aeroc_ecoterm_plus375_un_vitrinas_mezgls  aeroc_ecoterm_plus500_un_loga_mesgls_mod
Logi_1.dwg
Logi_1.pdf
375 mm bauroc EcoTerm Plus ārsiena
Logi_2.dwg
Logi_2.pdf
375 mm bauroc EcoTerm Plus ārsiena
Logi_3.dwg
Logi_3.pdf
375 mm bauroc EcoTerm Plus un vitrīnas mezgls
Logi_4.dwg
Logi_4.pdf
500 mm bauroc EcoTerm Plus un loga mezgls

Pamati

 pam1-1  pam1-2  pam3-5  pam4-1
Pam 1.1.dwg
Pam 1.1.pdf
Pamata siltinājums vidū un ārsienas EcoTerm Plus 375mm savienojums
Pam 1.2.dwg
Pam 1.2.pdf
Pamata siltinājums iekšpusē un ārsienas EcoTerm Plus 375mm savienojums
Pam 3.5.dwg
Pam 3.5.pdf
Pagrabstāva un ārsienas EcoTerm Plus 375mm savienojums
Pam 4.1.dwg
Pam 4.1.pdf
Pamata un iekšsienas Classic 200mm
savienojums
 pam4-2  pam5-1  pamats_500_lat1_model_1
Pam 4.2.dwg
Pam 4.2.pdf
Pamata un iekšsienas Classic 250mm savienojums
Pam 5.1.dwg
Pam 5.1.pdf
Pamata un strapdzīvokļu iekšsienas Hard 150mm savienojums
Pam 5.2.dwg
Pam 5.2.pdfPamata un ārsienas EcoTerm Plus 500mm savienojums

Pārsegumi

det-01_a_-panelu-armejums-model-1 det-02_a_-panela-konfiguracija-model-1 det-03_a_-paneeli-atbalsta-garums-model-1 det-04_a_-komunikaciju-iestrades-vietas-model-1 det-05_a_-savienojums-model-1 det-06_a_-panelu-turetaja-stiprinasana-model-1
Pārs 0.1.dwg
Pārs 0.1.pdf
bauroc pārseguma paneļa armējuma mezgls
Pārs 0.2.dwg
Pārs 0.2.pdf
bauroc pārseguma paneļu konfigurācijas mezgls
Pārs 0.3.dwg
Pārs 0.3.pdf
pārseguma paneļa atbalsta mezgls
Pārs 0.4.dwg
Pārs 0.4.pdf
bauroc paneļa komunikāciju iestrādes mezgls
Pārs 0.5.dwg
Pārs 0.5.pdf
bauroc pārseguma paneļu savienojuma mezgls
Pārs 0.6.dwg
Pārs 0.6.pdf
bauroc pārseguma paneļa turētāja stiprināšanas mezgls
det-07-_a_panelu-turetajs-600-mm-model-1 det-08_-panelu-turetajs-1200-mm-model-1 det-09-_a_panelu-galu-stiegrosana-model-1 det-10-_a_panelu-balstijums-uz-starpsienas-model det-11_a_-panelu-galu-suvju-aizpildisana-model-1 det-12_a_-slipa-jumta-mezgls-model-1
Pārs 0.7.dwg
Pārs 0.7.pdf
bauroc pārseguma paneļa un 600mm paneļa turētāja mezgls
Pārs 0.8.dwg
Pārs 0.8.pdf
bauroc pārseguma paneļa un 1200mm paneļa turētāja mezgls
Pārs 0.9.dwg
Pārs 0.9.pdf
bauroc pārseguma paneļa galu stiegrošanas mezgls
Pārs 0.10.dwg
Pārs 0.10.pdf
bauroc pārseguma paneļa balstījums uz starpsienas
Pārs 0.11.dwg
Pārs 0.11.pdf
bauroc pārseguma paneļa galu aizpildīšanas mezgls
Pārs 0.12.dwg
Pārs 0.12.pdf
Slīpa jumta mezgls
det-13_a_-plakana-jumta-mezgls-model-1 det-14_a_-vien-slipa-jumta-mezgls-model-1 det-16_a_-sparu-stiprinasana-uz-paneliem-1-model det-17_a_-sparu-stiprinasana-uz-paneliem-2-model det-18_a_sparu-stiprinasana-slipiem-jumtiem-mode
Pārs 0.13.dwg
Pārs 0.13.pdf
Plakana jumta mezgls
Pārs 0.14.dwg
Pārs 0.14.pdf
Vienslīpa jumta mezgls
Pārs 0.15.dwg
Pārs 0.15.pdf
 Pārs 0.16.dwg
Pārs 0.16.pdf
Spāru stiprināšanas mezgls uz pārseguma paneļiem
Pārs 0.17.dwg
Pārs 0.17.pdf
Spāru stiprināšanas mezgls uz bauroc pārseguma paneļiem
Pārs 0.18.dwg
Pārs 0.18.pdf
Spāru stiprināšanas mezgls slīpiem jumtiem

Informāciju par bauroc pārseguma paneļiem skatīt šeit.

Pārsegumu savienojuma mezgli

aerocvahelagi1_12272 aerocvahelagi4_18129 aeroc_500_un_aeroc_parseguma_panelis_mod aeroc_panelis_parsedze_un_500_mm_bl parsegums2-1 parsegums2-2
Pārs 1.1.dwg
Pārs 1.1.pdf
AEROC pārseguma paneļa mezgls ar pārsedzi
Pārs 4.1.dwg
Pārs 4.1.pdf
Nesošas iekšsienas un AEROC pārseguma savienojums
Pārs 1.2.dwg
Pārs 1.2.pdf
AEROC EcoTerm Plus 500 un AEROC pārseguma paneļa mezgls
Pārs 1.3.dwg
Pārs 1.3.pdf
AEROC EcoTerm  Plus 500 un AEROC pārsedzes un pārseguma paneļa mezgls
Pārs 2.1.dwg
Pārs 2.1.pdf
Ārsienas EcoTerm Plus 375 un dzelzbetona pārseguma paneļa atbalsts uz pārsedzi
Pārs 2.2.dwg
Pārs 2.2.pdf
Ārsienas un dzelzbetona pārseguma sāna savienojums

parsegums2-4

parsegums3-1 parsegums4-2 parsegums5-1 parsegums5-2

Pārs 2.4.dwg
Pārs 2.4.pdf
Ārsiena 250mm ar ķieģela apdari un dzelzdetona pārseguma paneļa atbalsts

Pārs 3.1.dwg
Pārs 3.1.pdf
Ārsienas EcoTerm Plus 375 un dzelzbetona pārseguma paneļa atbalsts uz U bloka
Pārs 4.2.dwg
Pārs 4.2.pdf
Nesošās iekšsienas 200mm un dzelzbetona pārsegumu paneļu atbalsts
Pārs 5.1.dwg
Pārs 5.1.pdf
Ārsienas EcoTerm Plus 375 un koka siju parseguma atbalsts
Pārs 5.2.dwg
Pārs 5.2.pdf
Ārsiena EcoTerm Plus 375 un koka siju pārseguma atbalsts uz U bloka joslas

Jumts

 jumts4-2  jumts4-3  slipa_jumta_mezgls_375_mm_model_1  plakana_jumta_mezgls_un_aeroc_bloks_500_
Jumts 4.2.dwg
Jumts 4.2.pdf
Ārsienas EcoTerm Plus 375 dzegas savienojums
Jumts 4.3.dwg
Jumts 4.3.pdf
Ārsienas EcoTerm Plus 375 dzegas savienojums ar U bloka joslu
Jumts 4.4.dwg
Jumts 4.4.pdf
Slīpā jumta mezgls EcoTerm Plus 375
Jumts 4.6.dwg
Jumts 4.6.pdf
Plakanā jumta mezgls EcoTerm Plus 500

Starpsienas

starpsiena1-3 starpsiena1-4 starpsiena1-5 starpsiena2-3 starpsiena2-4
Starp 1.3.pdf
bauroc Element starpsienas mezgls
Starp 1.4.dwg
Starp 1.4.pdf
bauroc Element starpsienas ciešais savienojums ar betona sienu
Starp 1.5.dwg
Starp 1.5.pdf
bauroc Element starpsienas elastīgais savienojums ar betona sienu
Starp 2.3.dwg
Starp 2.3.pdf
bauroc Element starpsienas savienojums ar melno grīdu un griestiem
Starp 2.4.dwg
Starp 2.4.pdf
bauroc starpsiena pirts telpā

bauroc stiprinājuma mezgli

stipr_mezgli1-1-pdf stipr_mezgli1-2 stipr_mezgli1-3 stipr_mezgli1-4-pdf stipr_mezgli1-_5
Stipr. 1.1.dwg
Stipr. 1.1.pdf
bauroc bloku stipr. pie dzelzb. pārseguma
Stipr. 1.2.dwg
Stipr. 1.2.pdf
bauroc bloku stipr. pie monolītā dzelzsb.
Stipr. 1.3.dwg
Stipr. 1.3.pdf
bauroc bloku mūrēšana uz monolītā dzelzsb. pārseguma
Stipr. 1.4.dwg
Stipr. 1.4.pdf
Deformācijas šuves ierīkošana bauroc bloku mūrī
Stipr. 1.5.dwg
Stipr. 1.5.pdf
bauroc bloku mūra savienošana ar dzelzsb. pārsegumu
stipr_mezgli1-6 stipr_mezgli1-7 stipr_mezgli1-_8
Stipr. 1.6.dwg
Stipr. 1.6.pdf
bauroc bloku aizpildījums starp monolītā dzelzb. konstrukcijām
Stipr. 1.7.dwg
Stipr. 1.7.pdf
Ventilējamās fas. stiprin. pie bauroc blokiem
Stipr. 1.8.dwg
Stipr. 1.8.pdf
bauroc bloku stipr. pie monolītā dzelzsb.

bauroc sienu paneļu mezgli

fund_1-1-1_ru fund_1-2-1_ru fund_1-2-2_ru fund_1-2-3_ru find_1-2-4_ru fund_1-2-5_ru
Cokols 1.1.1.dwg
Cokols 1.1.1pdf
S.P. un cokola mezgls
Siena 1.2.1.dwg
Siena 1.2.1.pdf.S.P. Stūra mezgls
Siena 1.2.2.dwg
Siena 1.2.2.pdf
S.P. savstarpējais savienojums. EI-M sienai
Siena 1.2.3.dwg
Siena 1.2.3.pdf
S.P. savstarpējais savienojums. EI siena.
Siena 1.2.4.dwg
Siena 1.2.4.pdf
Durvju mezgs ar bauroc S.P. ar iespēju paplašināt durvju aili līdz 1200mm
Siena 1.2.5.dwg
Siena 1.2.5.pdf
Durvju mezgs ar bauroc S.P.
fund_1-2-6_ru fund_1-2-7_ru fund_1-2-8_ru fund_1-2-9_ru_page_1 fund_1-3-1_ru fund_3-1-1_ru
Siena 1.2.6.dwg
Siena 1.2.6.pdf
Durvju mezgs ar bauroc S.P.
Siena 1.2.7.dwg
Siena 1.2.7.pdf
Logu aiļu risinājuma mezgls
Siena 1.2.8.dwg
Siena 1.2.8.pdf
EI-M Ārējā stūra mezgls
Siena 1.2.9.dwg
Siena 1.2.9.pdf
EI Ārējā stūra mezgls
Segums 1.3.1.dwg
Segums 1.3.1.pdf
S.P savienojums ar griestiem un jumta segumu
Stiprin. 3.1.1.dwg
Stiprin. 3.1.1.pdf
Stiprinājums pie
dzelzsbetona kolonnas,
EI ugunsnoturīgai sienai
fund_3-1-2_ru fund_3-1-3_ru fund_3-1-4_ru fund_3-1-5_ru fund_3-2-1_ru fund_3-2-2_ru
Stiprin. 3.1.2.dwg
Stiprin. 3.1.2.pdf
S.P. un dzelzbetona kolonnas mezgls, EI ugunsnoturīgai sienai
Stiprin.3.1.3.dwg
Stiprin.3.1.3.pdf
Stiprinājums pie tērauda kolonnas, EI ugunsnoturīgai sienai
Stiprin. 3.1.4.dwg
Stiprin.3.1.4.pdf
Durvju mezgs ar AEROC S.P., EI ugunsnoturīgai sienai
Stiprin. 3.1.5.dwg
Stiprin. 3.1.5.pdf
Durvju mezgs ar AEROC S.P., EI ugunsnoturīgai sienai
Stiprin. 3.2.1.dwg
Stiprin. 3.2.1.pdf
Stiprinājums pie
dzelzsbetona kolonnas, EI-M
ugunsnoturīgai sienai
Stiprin.3.2.2.dwg
Stiprin. 3.2.2.pdf
Stiprinājums pie tērauda kolonnas,
EI-M ugunsnoturīgai sienai

Lai uzzinātu papildus informāciju, sazinieties ar bauroc tehnisko speciālistu Aināru Kacenu.

2012 gadā AEROC AS sadarbībā ar Tallinas Tehnisko Universitāti veica bauroc bloku sienas konstrukcijas siltumtehnisko testēšanu. Testu laikā tika analizēti lineārie aukstuma tilti un noteikti temperatūras indeksi.

Iegūtos testa rezultātus projektētāji un celtnieki var lietot, veicot energoaprēķinu un piemērotākā tipa konstrukciju izvēloties. Izmantojot pareizus siltumvadītspējas aukstuma tiltu rādītājus bauroc konstrukcijās iegūtais rezultāts labāk atspoguļo reālo situāciju, nekā rādītāji, kas iegūti veicot aprēķinus izmantojot datus, kas norādīti pēc „Ēku energoefektivitātes aprēķināšanas metodika”. Apkopojot iegūtos rezultātus, varam droši apgalvot, ka aukstuma tiltu siltumcaurlaidība bauroc tipveida mezglos, ir vairākas reizes labāk, nekā standarta rādītājos, kas noteikti pašreizējā lēmumā.

Veiktā izpēte parādīja arī to, ka vienslāņa bauroc ir ieteicams siltināt sienas logu ailes, kas tādā veidā 3-4 reizes samazina aukstuma tiltu veidošanos.

Aukstuma tilta lineārā siltumcaurlaidība

Konstrukciju savienojumu vietas Aukstuma tilta lineārā siltumcaurlaidība
Ψ, W/(m⋅K)
Temperatūras indekss
fRsi, –
Mezglu risinājums
Ārsienas un jumta savienojums
Eco Term plus 375 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc jumta pārseguma paneļiem 0,11…0,13 0,84 Jumts 1.3
Eco Term plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc jumta pārseguma paneļiem. 0,10…0,12 0,86 Jumts 1.4
Eco Term plus 375 bloku sienas un slīpā jumta spāru savienojuma vieta. 0,08…0,10 0,85 Jumts 1.2
Eco Term plus 500 bloku sienas un bauroc slīpā jumta savienojuma vieta. 0,08…0,09 0,89 Jumts 1.1
Ārsienu savstarpējā savienojuma vieta
 Eco Term Plus 500 ārsienu savstarpējā savienojuma vieta  0,05  0,88  Ārsiena 1.6
Eco Term Plus 375 ārsienu savstarpējā savienojuma vieta 0,5 0,87 Ārsiena 1.1
Classic 250 ārsienas savienojuma vieta ar dēļu apdari un papildus siltinājumu 0,5 0,87 Ārsiena 1.4
Ārsienas un starpstāvu paneļu savienojuma vieta
Eco Term Plus 375 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu 0,11…0,13 0,95 Starpstāvu pārsegumi 2.1
Eco Term Plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu 0,09…0,10 0,96 Starpstāvu pārsegumi 2.1A
Classic 250 ārsienas ar dēļu apdari un papildus siltinājumu savienojums ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu 0,10…0,12 0,96 Starpstāvu pārsegumi 1.3
Eco Term Plus 375 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc starpstāvu pārsegumu paneļiem 0,08…0,10 0,95 Starpstāvu pārsegumi 1.1
Eco Term Plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar bauroc starpstāvu pārsegumu paneļiem 0,07…0,08 0,96 Starpstāvu pārsegumi 1.1A
Eco Term Plus 375 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona pārsegumu paneļiem, kas uzstādīti
uz dzelzsbetona (pabetonējuma) jostas
0,18…0,22 0,94 Starpstāvu pārsegumi 2.5A
Eco Term Plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona pārsegumu paneļiem, kas uzstādīti
uz dzelzsbetona (pabetonējuma) jostas
0,10…0,12 0,96 Starpstāvu pārsegumi 2.5B
Logu un ārsienu savienojuma vieta
Eco Term Plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar somu tipa logiem 0,03 0,79 Logi 1.1
Eco Term Plus 500 bloku sienas ar siltinātām logu ailēm savienojuma vieta ar somu tipa logiem 0,01 0,81 Logi 1.1A
Eco Term Plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar vācu tipa logiem 0,04 0,75 Logi 1.2
Eco Term Plus 500 bloku sienas ar siltinātām logu ailēm savienojuma vieta ar vācu tipa logiem 0,01 0,81 Logi 1.2A
Ārsienas un grīdas savienojuma vieta
Eco Term plus 375 sienas un grīdas virsmas savienojuma vieta 0,18…0,22 0,86 Grīda 1.1
Eco Term plus 500 sienas un grīdas virsmas savienojuma vieta 0,18…0,22 0,86 Grīda 2.1