Ugunsdrošības prasībām atbilstoši sienu un griestu izbūves risinājumi

Bauroc gāzbetona ugunsizturība

Gāzbetons ir būvmateriāls ar ļoti labu ugunsizturību. Ugunsgrēka gadījumā bauroc gāzbetona sienas ļoti labi izolē karstumu, turklāt karstuma temperatūra sienās izplatās ļoti lēni.

Lieliski ugunsizturības rādītāji tiek sasniegti bez papildu sienu apdares, jo gāzbetons un hermētisks materiāls, turklāt montāža ar minerālās b auroc GĀZBETONA LĪMES palīdzība nodrošina hermētiskas šuves. Tāpēc bauroc sienas lieliski notur karstumu, neļauj izplatīties uguns liesmām, dūmiem vai indīgām gāzēm.

   Video, kurā parādītas gāzbetona ugunsnoturība. 

2021. gada novembrī veiktais eksperiments par bauroc ECOTERM+ 300 bloku sienu atbilstību REI 240 ugunsizturības klasei deva skaidrus rezultātus:

2021. gada novembrī veiktais eksperiments par bauroc ECOTERM+ 300 bloku sienu atbilstību REI 240 ugunsizturības klasei deva skaidrus rezultātus:

 • Pēc 4 h iedarbības ar 1000 °C karstumu (sākot no testa trešās stundas temperatūra sasniedza 1100 °C) testējamās sienas ārējās virsmas temperatūra palielinājās tikai par 16…17 °C, t.i., no 20–21 °C sākuma temperatūras līdz 37 °C.
  • Salīdzinājumam: lai izpildītu REI 240 klases prasības, sienas ārējās virsmas vidējā temperatūra drīkst palielināties par 140 °C.
  • Vēlāk, pārbaudot sienu pēc eksperimenta beigām, tika konstatēts, ka pēc 4 h ilgas iedarbības ar apmēram 1000 °C, karstuma izraisītie bojājumi izplatījās tikai 10-12 cm dziļumā.
 • Vienmērīgi ar 50kN/m slodzi noslogotā siena praktiski bez deformēšanās 4 h ilgo testu izturēja līdz beigām.
  • Vienā mērīšanas punktā sienas augstums visa eksperimenta laikā mainījās par 1 mm, bet otrā punktā tas palika nemainīgs. Salīdzinājumam: lai izpildītu REI 240 klases prasības, eksperimenta laikā noslogotās sienas augstuma samazinājums ir pieļaujams par 29,5 mm.

 

Eurofins Expert Services Oy veiktā eksperimenta par bauroc ECOTERM+ 300 mūrējumu atbilstību REI 240 ugunsizturības klasei rezultātu protokols ir pieejams šeit.

Bauroc risinājumi konstrukcijām ar dažādām ugunsizturības prasībām

REI prasībām atbilstošas nesošās sienas

REI prasībām atbilstošas nesošās sienas ir ieteicams veidot no bauroc blokiem kā mūri. Atkarībā no materiāla ugunsizturības klases diapazons REI 120…REI 240 (skat. datus 1. tabulā).

 •  Augstākās ugunsizturības klases REI 240 prasībām atbilst visas par 250 mm biezākas bauroc bloku nesošās sienas. Turklāt REI 240 klases prasībām atbilst arī 200 mm biezas bauroc HARD 5 MPa, un ACOUSTIC bloku nesošās sienas.

REI prasībām atbilstoši pārsegumi un jumta pārsegumi bez bēniņiem

Pārsegumi, kuros lietoti bauroc PĀRSEGUMA PANEĻI atbilst ugunsdrošības klasei REI 90.

  

EI prasībām atbilstošas ugunsdrošas sienas

Atkarībā no materiāla sienas ugunsizturības klases diapazons EI 60…EI 240. Atkarībā no sienu izmēriem un būvniecības objekta tipa, lieto divus sienu būvēšanas variantus:

 1. Lielas, vairākus simtus metru garas un desmitiem metru augstas ugunsdrošas sienas ir ieteicams būvēt no bauroc SIENU PANEĻIEM. Visas no bauroc SIENU PANEĻIEM būvētas sienas atbilst EI 240 ugunsizturības klasei.
 2. Neliela izmēra ugunsizturīgas sienas (piemēram, biroja un dzīvojamo ēku šahtu sienas, dažādu ēku viena stāva ugunsizturīgas sienas) ir ieteicams būvēt no bauroc ELEMENT starpsienu plātnēm vai bauroc CLASSIC 3 MPa, HARD 5 MPa vai ACOUSTIC
  • Augstākajai EI 240 ugunsizturības klasei atbilst 150 mm biezas bauroc ELEMENT un ACOUSTIC sienas.
  • EI 120 klasei atbilst 100 mm biezas bauroc ELEMENT un ACOUSTIC sienas
  • Visbiežāk pieprasītajai EI 60 ugunsizturības klasei atbilst visas bauroc bloku sienas (skat. datus 1. tabulā).

REI-M prasībām atbilstošas nesošās sienas

Ar M marķējumu apzīmē sienām noteikto triecienizturību (noturība pret mehānisku triecienu). REI-M prasībām atbilstošu nesošo sienu būvniecībai ir ieteicams lietot bauroc blokus. Atkarībā no materiāla ugunsizturības klases diapazons REI-M 90…REI-M 180 (skat. datus 2. tabulā).

EI-M prasībām atbilstošas nenesošas ugunsdrošas sienas

Ar M marķējumu apzīmē sienām noteikto triecienizturību (noturība pret mehānisku triecienu). Atkarībā no materiāla ugunsizturības klases diapazons EI-M 90…EI-M 180.

Atkarībā no sienu izmēriem un būvniecības objekta tipa, lieto divus sienu būvēšanas variantus:

 1. Lielas, vairākus simtus metru platas un desmitiem metru augstas ugunsizturīgas sienas ir ieteicams būvēt no bauroc SIENU PANEĻIEM (skat. datus tabulā).
 2. Neliela izmēra sienas, kam ir uzstādītas EI-M prasības, ieteicams būvēt no bauroc blokiem (skat. datus tabulā).

Ugunsdrošas starpsienas

dēļ lieliskajai gāzbetona ugunsizturībai bauroc ir skaidri redzama īpaši ar tipiskām ģipškartona plākšņu sienām. Ja parasta ģipškartona karkasa siena atbilst EI 30 klasei, tad 100 mm bieza no bauroc ELEMENT 100 plātnēm būvēta starpsienas bez papildus apdares atbilst augstākas EI 120 klases prasībām. No 150 mm biezām bauroc ELEMENT 150 starpsienu plātnēm būvēta siena atbilst augstām EI 240 klases prasībām. Lai EI 120 ugunsizturības klasi sasniegtu no ģipškartona plāksnēm būvētai sienai, parastu ģipškartona plāksnīšu vietā izmanto speciālu pastiprinātas ugunsizturības materiālus, kas uzklājams uz sienas dubulti no abām pusēm.

Parasta ģipškartona plākšņu siena atbilst EI 30 ugunsizturības klasei

Lai sasniegtu EI 120 klasi, parastu ģipškartona plākšņu vietā siena no abām pusēm jānoklāj dubulti ar paaugstinātu ugunsizturības materiālu

bauroc ELEMENT 100 siena, EI 120
bauroc ELEMENT 150 siena, EI 240

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Bauroc ELEMENT starpsienu un ģipškartona karkasa sienu ugunsizturības rādītāju salīdzinājums.

Parasti, no bauroc standarta materiāliem būvēta siena, ir viss kas nepieciešams. Nekādas papildu apdares, kārtas vai īpaši paaugstinātas ugunsizturības materiāli augstākas ugunsizturības klases paaugstināti nav vajadzīgi! Šādu ugunsdrošu sienu ir viegli un ātri uzbūvēt, kā arī vienkārši pārliecināties par būvniecības kvalitāti. Nerodas slēptu defektu risks un sienas ugunsizturības rādītāji laika gaitā neminīsies.

Bauroc sienu ugunsizturības rādītāji ir atrodami sadaļā Projektētājiem > Ugunsizturība .

Ugunsdrošības prasībām atbilst sienu pielietojums

 • Komunikācijas šahtu dažādas daudzstāvu mājām, biroja ēkām vai privātmājām;
 • Lifta šahtu sienas;
 • Apkures un ventilācijas iekārtu telpu, serveru telpu sienas;
 • Dzīvojamo telpu un garāžu starpsienas;
 • Dzīvokļu un biroju starpsienas;
 • Pārbūvētas ēkas un piebūves, ugunsdrošas sienas starp ēku vecajām un jaunbūvējamām daļām;
 • Ugunsdrošu sekciju starpsienas lielās rūpnīcās un tirdzniecības ēkās;
 • Ugunsmūri starp blakus pašām ēkām.

Uguns norobežojošās sienas starp noliktavām Sagax Finland Vanta (Somija)

IKEA veikals Igaunijā. Ugunsnorobežojošās sienas.

Hilton viesnīca Tallinā, šahtu izbūve.

Papildus informācija

No bauroc materiāliem būvēto sienu un griestu ugunsizturības tehniskie rādītāji pieejami sadaļā Projektētājam > Ugunsizturība .

Eurofins Expert Services Oy veiktā eksperimenta par Bauroc ECOTERM+ 300 mūrējumu atbilstību REI 240 ugunsizturības klasei rezultātu protokols ir pieejams šeit .

Pārskats par Bauroc celtniecības blokiem ir pieejams sadaļā Materiālu apskats >Bauroc bloki.

Dati uz 08.12.2021.