Uzsākta ieslodzījuma vietu personāla mācību centra būvniecība Olainē

30.08.2023

Lai sniegtu Ieslodzījuma vietu pārvaldē nodarbinātajiem iespēju mācīties darba specifikai piemērotās telpās, Olainē uzsākta Mācību centra būvniecība.

Mācību centra ēka būs aptuveni 2500 kvadrātmetrus plaša, tajā atradīsies ne tikai mācību telpas nodarbinātajiem, bet arī konferenču zāle, ieslodzījuma vietu sistēmas muzejs, lasītava, dienesta viesnīca, kā arī sporta un praktisko nodarbību telpas. Mācību centrā vienlaicīgi varēs apmācīt 150 nodarbinātos. Olaines Mācību centrs durvis vērs 2024. gada pirmajā pusgadā un tam būs būtiska loma arī jaunā Liepājas cietuma darbinieku sagatavošanas procesā, nodrošinot jaunai resocializācijas sistēmai atbilstošu mācību vidi un infrastruktūru.

Objekta būvniecību veic SIA Pillar Contractor saskaņā ar noslēgto līgumu.  85% no līguma summas ir Norvēģijas valdības jeb Norvēģijas grantu finansējums, bet 15% ir Latvijas valsts budžeta finansējums. Ēkas ārsienu būvniecībai tiek lietoti bloki bauroc HARD 5 MPa ar papildus siltumizolāciju, iekšsienu būvniecībai CLASSIC 3 MPa. Logu un durvu aiļu pārsegšanai tiek lietotas bauroc gatavās stiegrotās PĀRSEDZES.