LU jaunās Rakstu mājas būvniecība Torņakalnā

12.12.2023

Spītējot ziemai un salam pilnsabiedrība “RERE BMV”  turpina Latvijas Universitātes (LU) jaunās Rakstu mājas būvniecību Torņakalnā. Līdz ar Rakstu mājas atklāšanu vienviet atradīsies lielākā daļa LU fakultāšu, kas sniegs iespēju gan strādāt, gan attīstīties savstarpējā sadarbībā, kā arī Latvijas lielākā universitāte kļūt vēl pievilcīgāka un konkurētspējīgāka gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Jau šobrīd esošās ēkas – Dabas un Zinātņu māja – ar ērtu un patīkamu vidi studijām un zinātniskajam darbam, ir viena no pievilcīgākajām augstākās izglītības iestādēm Baltijas reģionā.

8 stāvu ēkā ieplānota 500 sēdvietu liela auditorija, meditācijas telpa, izstāžu zāle, kā arī veseli 2 ātriji, kas ļaus Rakstu mājai atšķirties no pārējām ēkām.

Jaunajā ēkā paredzētas vairāk nekā 100 auditorijas, IT laboratorijas, dizaina un mākslas darbnīcas, pat meditācijas telpa un sporta zāle. Vide, kurā jaunajai paaudzei nākt studēt un mācībspēkiem, pētniekiem strādāt.

Energotaupīgās ēkas ārsienu būvniecībai, kā aizpildījums starp nesošajām kolonnām tiek lietoti bloki CLASSIC 3 MPa  bauroc ar papildus siltinājumu. Ēkas enerģijas patēriņš tiek plānots 106 kWh/m2 gadā.

Vairāk par objektu LU mājas lapā: www.akademiskaiscentrs.lu.lv