EPD deklarācijas bauroc izstrādājumiem

Bauroc – pirmais būvniecības bloku ražotājs Baltijā, kas saviem izstrādājumiem ir veicis ietekmi uz vidi novērtējumu, saņemot EPD (Environmental Product Declaration) ietekmes uz vidi deklarācijas

Būvmateriālu produkta Vides deklarācijas mērķis ir sniegt konkrētu, skaitlisku novērtējumu materiālu ietekmei uz vidi. Tā piemēram CO2 ietekmei, visā būvmateriālu dzīves cikla laikā, sākot no tā ražošanas līdz atkārtotai izmantošanai un utilizēšanai. EPD sertifikātos norādītie vides ietekmes rādītāji ir nepieciešami, lai veiktu ēku, kas atbilst zaļo sertifikātu (BREEAM, LEED, DGNB, u.c.) prasībām, dzīves cikla novērtējumu (LCA (Life Cycle Accessment)) jeb novērtētu ēku ietekmi uz vidi.

Bauroc izstrādājumu ietekmes uz vidi rādītāji tiek deklarēti ar vienību kg CO2 uz izstrādājuma kubikmetru (kg CO₂ e/m³). Aprēķini tiek veikti pēc LCA analīzes metodes, atbilstoši starptautiskajiem standartiem EN 15804: 2012 + A2: 2019, ISO 14025 / ISO 21930. Ietekmes uz vidi novērtējumu veica LCA eksperte Anni Ovīra (Anni Oviir). Rezultātu pareizību apstiprināja neatkarīgi eksperti.

Ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātā apstiprinājām savu pārliecību, ka Bauroc ražotie būvizstrādājumi ir videi draudzīgi un ar zemu CO₂ ietekmi uz apkārtējo vidi. To apliecina starptautisko speciālistu aprēķinātais rezultāts. Zema ietekme uz vidi ir saistīta ar to, ka Bauroc izstrādājumu ražošanai nepieciešams līdz pat 5 reizes mazāks izejmateriālu daudzums nekā citiem līdzīga pielietojuma būvmateriāliem.  Nelielais būvizstrādājumu svars, būtiski samazina CO₂ izmešu daudzumu tos transportējot.

Bauroc blokiem un armētajiem izstrādājumiem piešķirtās vides deklarācijas ir publicētas verificēta EPD reģistra administratora The Building Information Foundation RTS sr. mājaslapā https://cer.rts.fi/en/rts-epd/. Kopijas var lejuplādēt arī Bauroc mājaslapā https://bauroc.lv/sertifikati-2/