Aukstuma tilta lineārā siltumcaurlaidība

2012 gadā AEROC AS sadarbībā ar Tallinas Tehnisko Universitāti veica AEROC bloku sienas konstrukcijas siltumtehnisko testēšanu. Testu laikā tika analizēti lineārie aukstuma tilti un noteikti temperatūras indeksi.
Iegūtos testa rezultātus projektētāji un celtnieki var lietot, veicot energoaprēķinu un piemērotākā tipa konstrukciju izvēloties. Izmantojot pareizus siltumvadītspējas aukstuma tiltu rādītājus AEROC konstrukcijās iegūtais rezultāts labāk atspoguļo reālo situāciju, nekā rādītāji, kas iegūti veicot aprēķinus izmantojot datus, kas norādīti pēc „Ēku energoefektivitātes aprēķināšanas metodika”. Apkopojot iegūtos rezultātus, varam droši apgalvot, ka aukstuma tiltu siltumcaurlaidība AEROC tipveida mezglos, ir vairākas reizes labāk, nekā standarta rādītājos, kas noteikti pašreizējā lēmumā.

Veiktā izpēte parādīja arī to, ka vienslāņa AEROC ir ieteicams siltināt sienas logu ailes, kas tādā veidā 3-4 reizes samazina aukstuma tiltu veidošanos.

Aukstuma tilta lineārā siltumcaurlaidība

Konstrukciju savienojumu vietas Aukstuma tilta lineārā siltumcaurlaidība
Ψ, W/(m⋅K)
Temperatūras indekss
fRsi, –
Mezglu risinājums
Ārsienas un jumta savienojums
Eco Term plus 375 bloku sienas savienojuma vieta ar Aeroc jumta pārseguma paneļiem 0,11…0,13 0,84 Jumts 1.3
Eco Term plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar Aeroc jumta pārseguma paneļiem. 0,10…0,12 0,86 Jumts 1.4
Eco Term plus 375 bloku sienas un slīpā jumta spāru savienojuma vieta. 0,08…0,10 0,85 Jumts 1.2
Eco Term plus 500 bloku sienas un Aeroc slīpā jumta savienojuma vieta. 0,08…0,09 0,89 Jumts 1.1
Ārsienu savstarpējā savienojuma vieta
Eco Term Plus 500 ārsienu savstarpējā savienojuma vieta 0,05 0,88 Ārsiena 1.6
Eco Term Plus 375 ārsienu savstarpējā savienojuma vieta 0,05 0,87 Ārsiena 1.1
Classic 250 ārsienas savienojuma vieta ar dēļu apdari un papildus siltinājumu 0,05 0,87 Ārsiena 1.4
Ārsienas un starpstāvu paneļu savienojuma vieta
Eco Term Plus 375 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu 0,11…0,13 0,95 Starpstāvu pārsegumi 2.1
Eco Term Plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu 0,09…0,10 0,96 Starpstāvu pārsegumi 2.1A
Classic 250 ārsienas ar dēļu apdari un papildus siltinājumu savienojums ar dzelzsbetona starpstāvu pārsegumu 0,10…0,12 0,96 Starpstāvu pārsegumi 1.3
Eco Term Plus 375 bloku sienas savienojuma vieta ar Aeroc starpstāvu pārsegumu paneļiem 0,08…0,10 0,95 Starpstāvu pārsegumi 1.1
Eco Term Plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar Aeroc starpstāvu pārsegumu paneļiem 0,07…0,08 0,96 Starpstāvu pārsegumi 1.1A
Eco Term Plus 375 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona pārsegumu paneļiem, kas uzstādīti
uz dzelzsbetona (pabetonējuma) jostas
0,18…0,22 0,94 Starpstāvu pārsegumi 2.5A
Eco Term Plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar dzelzsbetona pārsegumu paneļiem, kas uzstādīti
uz dzelzsbetona (pabetonējuma) jostas
0,10…0,12 0,96 Starpstāvu pārsegumi 2.5B
Logu un ārsienu savienojuma vieta
Eco Term Plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar somu tipa logiem 0,03 0,79 Logi 1.1
Eco Term Plus 500 bloku sienas ar siltinātām logu ailēm savienojuma vieta ar somu tipa logiem 0,01 0,81 Logi 1.1A
Eco Term Plus 500 bloku sienas savienojuma vieta ar vācu tipa logiem 0,04 0,75 Logi 1.2
Eco Term Plus 500 bloku sienas ar siltinātām logu ailēm savienojuma vieta ar vācu tipa logiem 0,01 0,81 Logi 1.2A
Ārsienas un grīdas savienojuma vieta
Eco Term plus 375 sienas un grīdas virsmas savienojuma vieta 0,18…0,22 0,86 Grīda 1.1
Eco Term plus 500 sienas un grīdas virsmas savienojuma vieta 0,18…0,22 0,86 Grīda 2.1

el_regionaalareng_horisontaal