Bauroc ārsiena ar izvirzīto logu instalāciju

Bauroc ārsiena ar izvirzīto logu instalāciju