SIA Velve būvdarbu vadītāja palīga viedoklis par bauroc celtniecības blokiem

SIA Velve par PII "Zīļuks" būvniecību no bauroc